Гражданска отговорност за превозни средства
Гражданска отговорност за превозни средства

За да можете да регистрирате автомобил, мотоциклет (дори и под 50 куб.см.), ремарке, каравана, моторна лодка и други превозни средства, които се предвижват по земя, въздух или вода, ви е необходима гражданска отговорност за нанесени щети на трети...

Read more
Държавно пенсионно осигуряване
Държавно пенсионно осигуряване

Държавното пенсионно осигуряване е задължително за хора, работещи по трудов договор. Процента на пенсионно осигуряване в момента е 19,6% върху брутната месечна работна заплата, като минималния праг на осигуряване е 400€,а максималния 5600€ на...

Read more
Допълнителна задравна застраховка за зъболечение
Допълнителна задравна застраховка за зъболечение

Една от важните допълнителни застраховки за здравно осигуряване в Германия е допълнителната застраховка за зъболечение, която покрива голяма част от разходите, които не се покриват от държавната здравно осигурителна каса. Принципно самата работа...

Read more
Професионална отговорност за различни професии
Професионална отговорност за различни професии

За някои професии, сключването на гражданска отговорност, е предпоставка за получаване на право за извършване наопределен вид дейност. Например за нотариусите, адвокатите, архитектите, строителните инжинери, финансовите съветници, данъчните...

Read more
Гражданска отговорност за трети лица
Гражданска отговорност за трети лица

Privathaftpflichtversicherung Частната гражданска застраховка е една от най-важните застраховки, която ви помага в случайте на неволно или волно, но не и умишлено, нанасяне на щети на трети лица, техни предмети или тяхното имуществено състояние ...

Read more
Здравна застраховка
Здравна застраховка

Здравната застрахвка в Германия е задължителна за всички работещи лица,които постоянно живеят на територията на страната. В Германия има два вида медицински застраховки държавно здравно–медицинско осигуряване и частно здравн–медицинско...

Read more
Гражданска отговорност за притежатели на кучета
Гражданска отговорност за притежатели на кучета

В някои от Германските области ( Bundesländer) е задължително, притежателите на кучета от каквато и да е порода да сключат съответната застраховка. От друга страна в областите, където това не е задължително, собствениците на специални породи...

Read more
Застраховка за правна защита
Застраховка за правна защита

Rechtsschutzversicherung Този вид застраховка е една от важните застраховки в Германия. Голяма част от споровете в ежедневието се решават с юридическа помощ. Това могат да бъдат спорове в личния или професионалния живот, спорове с различни...

Read more
Частна пенсионна застраховка
Частна пенсионна застраховка

Всеизвестен е фактът, че ако разчитате само на германският държавн0 осигурителен фонд Deutsche Rentenversicherung, ще останете твърде разочаровани от пенсията която ще получите в бъдеще, а в много случай тя ще ви бъде недостатъчна за покриване...

Read more
Държавна здравна застраховка
Държавна здравна застраховка

Държавната здравна застраховка е задължителна за всички, които са назначени по трудов договор и получават не по-малко от 401 € на месец. Изключение правят държавните служители, които имат право да се застраховат и в частната застрахователна...

Read more
Застраховка живот
Застраховка живот

Risikolebensversicherung Застраховката живот е предназначена за предпазване от фиансови последствия при смърт на застрахования. Този вид застраховака се препоръчва особено за хора, който са имат наследници зависими само от техните доходи или са...

Read more
Застраховка злополука
Застраховка злополука

Unfallversicherung Характерно за застраховката злополука е, че тя изплаща застрахователни суми по застрахователни събития, случили се в личния и служебния живот на застрахованото лице. Застраховката покрива щети не само в страната, в която...

Read more