Частна пенсионна застраховка за собственици на фирми
Частна пенсионна застраховка за собственици на фирми

Собствениците на фирми са освободени от задължението си към държавата за плащане на пенсионни осигуровки. Изключение правят собствениците на фирми само с един работодател, които трябва да подадат молба към пенсионно-осигурителния институт за...

Read more
Загуба на трудоспособност
Загуба на трудоспособност

Berufsunfähigkeitsversicherung Трайна загуба на трудоспособността Трайната загуба на трудоспособноста се поражда от продължително заболяване, степен на инвалидност или злополука. Според условията по застраховката заболяването трябва да продължи...

Read more
Частна здравна застраховка
Частна здравна застраховка

Частната здравна застраховка може да се сключи за минимален срок от 2 години. Най-общо предлаганите на пазара тарифи ( в момента над 3000 варианта от повече от 30 частни здравни каси) могат да се разделят на тарифи с ограничен диапазон на здравна...

Read more
Гражданска отговорност за ловци
Гражданска отговорност за ловци

Всеки който иска да получи ловен билет в Германия е задължен да сключи този вид застраховка. В нея се вклюяват освен вредите нанесени на трети лица посредством огнестрелно оръжие,така също и щети нанесени от две ловните кучета, две ловни пора и...

Read more
Субсидирана частна пенсионна застраховка „Riester Rente“
Субсидирана частна пенсионна застраховка „Riester Rente“

Riester Rente Един от най-атрактивните продукти в областта на допълнителното пенсионно осигуряване е дотираната пенсионна осигуровка от държавата под формата на Riester Rente. Създател на този сравнително нов продукт на германския застрахователен...

Read more
Застраховка срещу тежки заболявания Dread Disease
Застраховка срещу тежки заболявания Dread Disease

Този сравнително нов продукт на застрахователния пазар в Германия, обхваща застраховането на тежки заболявания като рак, мозачен инсулт, инфаркт, байпас операции,заболяване на мускула на сърцето,трансплантация на органи, бъбреяен отказ...

Read more
Застраховка имущество
Застраховка имущество

Hausratversicherung Застраховката имущество принадлежи към пакета от застраховки,които всеки би следвало да притежава. Най-общо застраховката поема щети нанесени от кражба или вандализмус чрез взлом в застрахованото жилище или помещения намиращи...

Read more
Застраховка за специални колелета
Застраховка за специални колелета

Fahrradversicherung Кражбата на колело се покрива от застрховката имущество, като нормалната застрахователна сума за колелета е 1% от цялата застархователна сума на имуществото. Тъй като кражбата на колело не е стандартна част от договора, трябва...

Read more
Застраховка за фотоволтаици
Застраховка за фотоволтаици

Много от собствениците на къщи в днешно време се ориентират към екологичното добиване на електрическа енергия от слънцето. Соларните панели са подложени на постоянно влияние на времето както и не на последно място кражби, което би довело до...

Read more
Застраховка за погребални разходи
Застраховка за погребални разходи

Sterbegeldversicherung Този вид застрахоховка е предназначен, за покриване на разходите по погребение на застрахования, които в много случай възлизат на повече от 4000€. Максиалната сума по застраховката е 10000€, като при нея важи принципът...

Read more
Застраховка сгради
Застраховка сгради

Застраховка сгради е една от важните застраховки за собствениците на къщи и сгради и различни видове недвижими имущества в Германия. Тази застраховка не се сключва поотделно, ако имате собствен апартамент, тъй като той се включва към цялостната...

Read more
Държавна здравна застраховка за собственици на фирми и самоосигуряващи се

Здравна застраховка Социално положение Месечен брутен доход € Общ процент Намален процент без дневни пари за престой в болница Вноска здравна застраховка € Вноска здравна застраховка с намален процент € Собственик на фирма минимален праг 1916,25...

Read more