Допълнителна застраховка за стъклени изделия
Допълнителна застраховка за стъклени изделия

Glasversicherung Този вид застраховка покрива рисковете при счупване на особено скъпоструващи съдове от порцелан и стъкло, прозорци, стъклени врати, витринни стъкла, произведения на изкуството от стъкло, аквариуми, керамични печки ( керан), зимни...

Read more
Гражданска отговорност за възложители на строеж
Гражданска отговорност за възложители на строеж

Този вид застраховка (Bauherr Haftpflichtversicherung) ви е необходима, когато възнамерявате сами да строите собствен недвижим имот на стойност над 50 000 €. Причинените щети на трети лица по време на строеж на собствен недвижим имот в рамките на...

Read more
Държавна здравна застраховка за пенсионери

Пенсионери със задължителна застраховка ( Pflichtversicherte) Пенсионери със застраховка по желание (Freiwillig versicherte) Държавна пенсия 1300 € Здравна застраховка213,20 15,5%+0,9 % = 16,4% Застраховка инвалидност24,70 1,9% Държавна...

Read more
Частна фирмена пенсионна застраховка
Частна фирмена пенсионна застраховка

Betriebliche Altersvorsorge Застраховката за допълнително пенсионно осигуряване за назначените по трудов договор, е един от атрактивните начини за допълнително пенсионно осигуряване, спестявайки пари от плащане на данък работна заплата. Тази...

Read more
Държавна здравна застраховка за студенти

Здравна застраховка Социлно положение Месечен брутен доход € Общ процент Вноска здравна застраховка € Студент до 26г. 365 макс.400 0 0 Студент от 26г. до 30г. 365 макс.400 15,5 76,41 Студент над 30г. 851,67 14,9 или 15,5 126,9 или 132,01...

Read more
Държавна здравна застраховка за работещи по трудов договор

Здравна застраховка Социално положение Месечен брутен доход Общ процент Месечна вноска осигуряващ се 8,3% Месечна вноска работодател 7,2% Вноска здравна застраховка € служител 3000 15,5 246 219 465 Застраховка инвалидност Социално положение...

Read more