Гражданска отговорност за превозни средства
Гражданска отговорност за превозни средства

За да можете да регистрирате автомобил, мотоциклет (дори и под 50 куб.см.), ремарке, каравана, моторна лодка и други превозни средства, които се предвижват по земя, въздух или вода, ви е необходима гражданска отговорност за нанесени щети на трети...

Read more
Държавно пенсионно осигуряване
Държавно пенсионно осигуряване

Държавното пенсионно осигуряване е задължително за хора, работещи по трудов договор. Процента на пенсионно осигуряване в момента е 19,6% върху брутната месечна работна заплата, като минималния праг на осигуряване е 400€,а максималния 5600€ на...

Read more
Здравна застраховка
Здравна застраховка

Здравната застрахвка в Германия е задължителна за всички работещи лица,които постоянно живеят на територията на страната. В Германия има два вида медицински застраховки държавно здравно–медицинско осигуряване и частно здравн–медицинско...

Read more
Гражданска отговорност за притежатели на кучета
Гражданска отговорност за притежатели на кучета

В някои от Германските области ( Bundesländer) е задължително, притежателите на кучета от каквато и да е порода да сключат съответната застраховка. От друга страна в областите, където това не е задължително, собствениците на специални породи...

Read more
Професионална отговорност за различни професии
Професионална отговорност за различни професии

За някои професии, сключването на гражданска отговорност, е предпоставка за получаване на право за извършване наопределен вид дейност. Например за нотариусите, адвокатите, архитектите, строителните инжинери, финансовите съветници, данъчните...

Read more
Гражданска отговорност за ловци
Гражданска отговорност за ловци

Всеки който иска да получи ловен билет в Германия е задължен да сключи този вид застраховка. В нея се вклюяват освен вредите нанесени на трети лица посредством огнестрелно оръжие,така също и щети нанесени от две ловните кучета, две ловни пора и...

Read more