Гражданска отговорност за превозни средства
Гражданска отговорност за превозни средства

За да можете да регистрирате автомобил, мотоциклет (дори и под 50 куб.см.), ремарке, каравана, моторна лодка и други превозни средства, които се предвижват по земя, въздух или вода, ви е необходима гражданска отговорност за нанесени щети на трети...

Read more
Държавно пенсионно осигуряване
Държавно пенсионно осигуряване

Държавното пенсионно осигуряване е задължително за хора, работещи по трудов договор. Процента на пенсионно осигуряване в момента е 19,6% върху брутната месечна работна заплата, като минималния праг на осигуряване е 400€,а максималния 5600€ на...

Read more
Професионална отговорност за различни професии
Професионална отговорност за различни професии

За някои професии, сключването на гражданска отговорност, е предпоставка за получаване на право за извършване наопределен вид дейност. Например за нотариусите, адвокатите, архитектите, строителните инжинери, финансовите съветници, данъчните...

Read more
Здравна застраховка
Здравна застраховка

Здравната застрахвка в Германия е задължителна за всички работещи лица,които постоянно живеят на територията на страната. В Германия има два вида медицински застраховки държавно здравно–медицинско осигуряване и частно здравн–медицинско...

Read more
Гражданска отговорност за притежатели на кучета
Гражданска отговорност за притежатели на кучета

В някои от Германските области ( Bundesländer) е задължително, притежателите на кучета от каквато и да е порода да сключат съответната застраховка. От друга страна в областите, където това не е задължително, собствениците на специални породи...

Read more
Гражданска отговорност за ловци
Гражданска отговорност за ловци

Всеки който иска да получи ловен билет в Германия е задължен да сключи този вид застраховка. В нея се вклюяват освен вредите нанесени на трети лица посредством огнестрелно оръжие,така също и щети нанесени от две ловните кучета, две ловни пора и...

Read more