Допълнителна задравна застраховка за зъболечение
Допълнителна задравна застраховка за зъболечение

Една от важните допълнителни застраховки за здравно осигуряване в Германия е допълнителната застраховка за зъболечение, която покрива голяма част от разходите, които не се покриват от държавната здравно осигурителна каса. Принципно самата работа...

Read more
Гражданска отговорност за трети лица
Гражданска отговорност за трети лица

Privathaftpflichtversicherung Частната гражданска застраховка е една от най-важните застраховки, която ви помага в случайте на неволно или волно, но не и умишлено, нанасяне на щети на трети лица, техни предмети или тяхното имуществено състояние ...

Read more
Застраховка за правна защита
Застраховка за правна защита

Rechtsschutzversicherung Този вид застраховка е една от важните застраховки в Германия. Голяма част от споровете в ежедневието се решават с юридическа помощ. Това могат да бъдат спорове в личния или професионалния живот, спорове с различни...

Read more
Частна пенсионна застраховка
Частна пенсионна застраховка

Всеизвестен е фактът, че ако разчитате само на германският държавн0 осигурителен фонд Deutsche Rentenversicherung, ще останете твърде разочаровани от пенсията която ще получите в бъдеще, а в много случай тя ще ви бъде недостатъчна за покриване...

Read more
Застраховка живот
Застраховка живот

Risikolebensversicherung Застраховката живот е предназначена за предпазване от фиансови последствия при смърт на застрахования. Този вид застраховака се препоръчва особено за хора, който са имат наследници зависими само от техните доходи или са...

Read more
Застраховка злополука
Застраховка злополука

Unfallversicherung Характерно за застраховката злополука е, че тя изплаща застрахователни суми по застрахователни събития, случили се в личния и служебния живот на застрахованото лице. Застраховката покрива щети не само в страната, в която...

Read more
Частна пенсионна застраховка за собственици на фирми
Частна пенсионна застраховка за собственици на фирми

Собствениците на фирми са освободени от задължението си към държавата за плащане на пенсионни осигуровки. Изключение правят собствениците на фирми само с един работодател, които трябва да подадат молба към пенсионно-осигурителния институт за...

Read more
Загуба на трудоспособност
Загуба на трудоспособност

Berufsunfähigkeitsversicherung Трайна загуба на трудоспособността Трайната загуба на трудоспособноста се поражда от продължително заболяване, степен на инвалидност или злополука. Според условията по застраховката заболяването трябва да продължи...

Read more
Субсидирана частна пенсионна застраховка „Riester Rente“
Субсидирана частна пенсионна застраховка „Riester Rente“

Riester Rente Един от най-атрактивните продукти в областта на допълнителното пенсионно осигуряване е дотираната пенсионна осигуровка от държавата под формата на Riester Rente. Създател на този сравнително нов продукт на германския застрахователен...

Read more
Застраховка срещу тежки заболявания Dread Disease
Застраховка срещу тежки заболявания Dread Disease

Този сравнително нов продукт на застрахователния пазар в Германия, обхваща застраховането на тежки заболявания като рак, мозачен инсулт, инфаркт, байпас операции,заболяване на мускула на сърцето,трансплантация на органи, бъбреяен отказ...

Read more
Застраховка имущество
Застраховка имущество

Hausratversicherung Застраховката имущество принадлежи към пакета от застраховки,които всеки би следвало да притежава. Най-общо застраховката поема щети нанесени от кражба или вандализмус чрез взлом в застрахованото жилище или помещения намиращи...

Read more
Застраховка сгради
Застраховка сгради

Застраховка сгради е една от важните застраховки за собствениците на къщи и сгради и различни видове недвижими имущества в Германия. Тази застраховка не се сключва поотделно, ако имате собствен апартамент, тъй като той се включва към цялостната...

Read more