Застраховка за специални колелета
Застраховка за специални колелета

Fahrradversicherung Кражбата на колело се покрива от застрховката имущество, като нормалната застрахователна сума за колелета е 1% от цялата застархователна сума на имуществото. Тъй като кражбата на колело не е стандартна част от договора, трябва...

Read more
Застраховка за фотоволтаици
Застраховка за фотоволтаици

Много от собствениците на къщи в днешно време се ориентират към екологичното добиване на електрическа енергия от слънцето. Соларните панели са подложени на постоянно влияние на времето както и не на последно място кражби, което би довело до...

Read more
Застраховка за погребални разходи
Застраховка за погребални разходи

Sterbegeldversicherung Този вид застрахоховка е предназначен, за покриване на разходите по погребение на застрахования, които в много случай възлизат на повече от 4000€. Максиалната сума по застраховката е 10000€, като при нея важи принципът...

Read more
Допълнителна застраховка за стъклени изделия
Допълнителна застраховка за стъклени изделия

Glasversicherung Този вид застраховка покрива рисковете при счупване на особено скъпоструващи съдове от порцелан и стъкло, прозорци, стъклени врати, витринни стъкла, произведения на изкуството от стъкло, аквариуми, керамични печки ( керан), зимни...

Read more
Гражданска отговорност за възложители на строеж
Гражданска отговорност за възложители на строеж

Този вид застраховка (Bauherr Haftpflichtversicherung) ви е необходима, когато възнамерявате сами да строите собствен недвижим имот на стойност над 50 000 €. Причинените щети на трети лица по време на строеж на собствен недвижим имот в рамките на...

Read more