Гражданска отговорност за превозни средства

Гражданска отговорност за превозни средства

За да можете да регистрирате автомобил, мотоциклет (дори и под 50 куб.см.), ремарке, каравана, моторна лодка и други превозни средства, които се предвижват по земя, въздух или вода, ви е необходима гражданска отговорност за нанесени щети на трети лица.

Гражданската отговорност за превозни средства е определена и е задължителна по закон. За да можете да получите от съответната служба (Zulassungsstelle) разрешение за регистрация на превозното средство, ви е необходима този вид застраховка. Първоначално от страна на застрахователя ви се издава временно удостоверение за гражданска отговорност, под формата на електонен номер (eVB). Този номер се изпраща автоматично по електронен път на подразделение на министерство на транспорта ( Verkehrsamt) и Zulassungsstelle. Едва след това можете да получите регистрационни номера и талон. При първа регистрация на ново превозно средство се издава еVB, при пререгистрация на превозно средство, се издава eVBü което е продължение на първоначалния номер. След регистрация на превозното средство, трябва да се обърнете към застрахователният ви брокер или застрахователното дружество за сключване на окончателната застраховка и заплащане на застрахователната премия.

Какво обхваща застраховката?

Според условията по застраховката, застрахователя поема разходите при нанесени щети на трети лица във връзка с употребата на превозни средства при

 • наранявания или причиняване на смърт
 • повреждане, разрушаване или тотална загуба на предмети
 • пропуснати ползи, които не са свързани пряко с нараняване на лица или повреждане на предмети

освен това

 • защита на вашите интереси по съдебен ред, ако исканията на противоположната страна не са основателни
 • заплащане на щетите, ако исканията на противоположната страна са оправдани,

а така също и

 • при нанесени щети от ремаркета, полуремаркета, цистерни, които са свързани със застрахованото превозното средство и нямат собствена застраховка
 • при нанесени щети на теглени превозни средства, които нямат собствена застраховка
 • при нанесени щети от наети автомобили под наем, каравани под наем,мотори под наем, при положение, че нямат собствена застраховка.

До каква сума отговоряте за нанесени щети?

Според наказателния кодекс на Германия, всеки който управлява превозно средство, отговаря за нанесени щети на трети лица, в неограничен размер. Ето защо ви препоръчваме да се застраховате за максималните суми предвидени от застрахователното дружество. Имайте в предвид, че за суми надхвърлящи застрахователната сума, отговаряте лично с цялото си имущество и те не се поемат от застрахователя!!

Освен вас кои е още застрахован ?

 • собственика на превозното средство
 • подържащия превозното средство
 • шофьора на превозното средство, които е оторизиран като такъв
 • возещия се шофьор, които има работни отношения с шофьора, вас или собственика на превозното средство

В кои страни важи застраховката?

Застраховката важи в географската територия на Европа, ЕС и ЕИО, както и в други страни извън тези съюзи. Когато пътувате в чужбина е по добре да имате и зелена карта, въпреки че в старите ЕУ държави не се изисква. Както знаеме във всяка страна важът различни закони, ето защо ви съветваме винаги при пътуване в чужбина, да изисквате от застрахователното дружество издаването и на зелена карта (не е свързано с допълнителни разходи!!), при положение, че не сте я получили при полисирането.

Как се определя премията по застрахователната полица?

За разлика от България, в Германия годишната премия по застраховката, освен от фактори като мощност на колата,година на производство, км пробег и други, се определя основно от съответните Schadenfreiklassen или SF Klassen. Въз основа на това колко години сте карали превозно средство без да сте предизвиквали застрахователно събитие или без да сте нанасяли щети на трети лица, участници в уличното движение, се определя и процента на риск по застраховката. Ако сте се намирали в някоя от по високите SF и сте причинили щета, то тогава ви се намалява SF и ще трябва да заплащате по висока стойност за гражданската отговорност.

За да сравните и сключите гражданска отговорност онлайн моля натиснете тук : Сравни

Години без щети SF Klasse% на вноските При щета от SF Klasse Връщане при 1 щета в SF Klasse Връщане при 2 щети в SF Klasse Връщане при 3 щети в SF Klasse
28 SF 2830
27 SF 2730
26 SF 2630
25 SF 2530 SF 25 SF 18 SF 4 SF 2
24 SF 2430 SF 24 SF 11 SF 4 SF 2
23 SF 2330 SF 23 SF 10 SF 4 SF 2
22 SF 2230 SF 22 SF 10 SF 4 SF 2
21 SF 2135 SF 21 SF 10 SF 4 SF 2
20 SF 2035 SF 20 SF 9 SF 3 SF 1
19 SF 1935 SF 19 SF 9 SF 3 SF 1
18 SF 1835 SF 18 SF 7 SF 3 SF 1
17 SF 1735 SF 17 SF 7 SF 2 SF 1/2
16 SF 1635 SF 16 SF 6 SF 2 SF 1/2
15 SF 1540 SF 15 SF 6 SF 2 SF 1/2
14 SF 1440 SF 14 SF 6 SF 2 SF 1/2
13 SF 1340 SF 13 SF 5 SF 2 SF 1/2
12 SF 1240 SF 12 SF 5 SF 1 SF S
11 SF 1145 SF 11 SF 5 SF 1 SF S
10 SF 1045 SF 10 SF 4 SF 1 SF S
9 SF 945 SF 9 SF 4 SF 1 SF S
8 SF 850 SF 8 SF 4 SF 1 SF S
7 SF 750 SF 7 SF 3 SF 1/2 SF S
6 SF 655 SF 6 SF 3 SF 1/2 SF S
5 SF 555 SF 5 SF 2 SF 1/2 SF S
4 SF 460 SF 4 SF 2 SF 1/2 SF S
3 SF 370 SF 3 SF 1 SF S SF M
2 SF 285 SF 2 SF 1/2 SF S SF M
1 SF 1100 SF 1 SF S SF M SF M
* SF 1/2140 SF 1/2 SF S SF M SF M
Schaden-klasse S155 SF S SF M SF M SF M
Anfänger 0230 SF 0 SF M SF M SF M
Malus-klasseM245 SF M SF M SF M SF M

От по горната таблица ясно се вижда, че при настъпване на застрахователно събитие по ваша вина, ще трябва да заплащате значително по-високи годишни вноски по застраховката. За това ви съветваме да прибавите към застраховката си т.н. Rabattschützer oder Rabattretter. С помоща на тази допълнителна застраховка, подсигурявате правото си до едно застрахователно събите на година, да запазите достигнатата SF Klasse и по-този начин да плащате следващата година същата вноска.

За да сравните и сключите гражданска отговорност онлайн моля натиснете по- долу:

Сравни

Към автомобилната застраховка препоръчваме сключването и на застраховката юридическа помощ при пътнотранспортни правни спорове в Германия и Европа. Тази застраховка поема разходите за адвокат и спомага при юридически спорове и съдебни процеси. Ако желате да сравните и да сключите сами тази застраховка моля натиснете ТУК.