Гражданска отговорност за ловци

Гражданска отговорност за ловци

Всеки който иска да получи ловен билет в Германия е задължен да сключи този вид застраховка. В нея се вклюяват освен вредите нанесени на трети лица посредством огнестрелно оръжие,така също и щети нанесени от две ловните кучета, две ловни пора и две грабливи птици.