Професионална отговорност за различни професии

Професионална отговорност за различни професии

За някои професии, сключването на гражданска отговорност, е предпоставка за получаване на право за извършване наопределен вид дейност. Например за нотариусите, адвокатите, архитектите, строителните инжинери, финансовите съветници, данъчните съветници, одиторите и други физически и юридически лица, са задължени по закон да сключат такава застраховка за да могат да практикуват професията си.