Субсидирана частна пенсионна застраховка „Riester Rente“

Субсидирана частна пенсионна застраховка „Riester Rente“

Riester Rente

Един от най-атрактивните продукти в областта на допълнителното пенсионно осигуряване е дотираната пенсионна осигуровка от държавата под формата на Riester Rente. Създател на този сравнително нов продукт на германския застрахователен пазар е бившият финансов министър на Германия г-н Ристер.

Какви предимства ви носи това пенсионно осигуряване?

Държавата заплаща по всеки сключен договор годишна субсидия в размер на 154€ на човек и 185€ на дете родено преди 2008г. и 300€ на дете родено след 2008г.. Освен това, ако сумата на изплатената дотация от държавата е по-малка от максималната данъчна облага въз основа на внесените месечни вноски от застрахования за една година, разликата се изплаща обратно от данъчните власти. Единственото условие за това е да заплащате 4% от размера на годишната си брутна заплата. В този случай дори е възможно, дотацията по един такъв договор да достигне над 100% върху заплатените вноски.

За всички, които към първи януари в годината на сключване на договора не са навършили 25 години и са родени след 31.12.1982, получават еднократна премия в размер на 200 € по договора.

Кой може да сключи такъв договор?

– всички, който са задължени да плащат вноски към Deutsche Rentenversicherung ( държавния пенсионен институт). Това могат да бъдат назначени по трудов договор или самонаети, заплащащи задължителни пенсионни вноски

– безработни с Arbeitslosengeld I

– безработни на социални помощи – Harz IV

– безработни, който поради големия размер на спестяванията си не получават Harz IV

– работещи на 400 евро базис, само при допълнително довнасяне на вноски към държавния пенсионен институт.

– студенти

– хора живеещи на границата в Германия и работещи в чужбина

– държавни служители

– лица намиращи се в майчинство

– самонаети с Existenzgründungzuschuss

– инвалидизирани

– военнослужещи

– самонаети или жени в къщи, които имат сключен брак с някой от по горе изброените

Колко трябва да се инвестира в Ристер Ренте за да се получи максималната субсидия от държавата?

За наетите по трудов договор важи правилото 4% от брутния годишен доход, като максималната годишна вноска може да бъде 2100€. Ако обаче вноските са под 4% от брутната работна заплата, тогава се намалява реципрочно и субсидията от държавата и не може да се използва максималната дотация.

Колко е минималната вноска за Riester Rente?

Минималната вноска за получаване на дотация от държавата е 60 € на година или 5€ на месец. Тази сума се плаща от например хора на социални помощи, по време на майчинство, самонаети, нямащи директно право на сключване на такъв договор.

Какви спестовни форми могат да се използват за сключване на договора?

– спестовен банков план ( Banksparplan)

– класическа частна пенсионна застраховка

– фондова частна пенсионна застраховка

– пенсионна каса

Финансиране на собствен дом (Wohnriester)

Особено атрактивен е Ристер Ренте за хора, които възнамеряват да строят свой собствен дом в Германия. Те могат да се възползват от възможността парите събрани по договора и тези които ще се досъберат завбъдеще, да бъдат директно инвестирани за погасяване на задълженията по банковия кредит. По този начин те заплащат по ниски лихви по ипотечния заем.

На практика държавата субсидира по косвен начин придобиването на собствено жилище, посредством дотациите които се изплащат по договора от нейна страна.

Примери

1. Семейство с един работещ по трудов договор с 18000€ годишен брутен доход и един самонает (Gewerbe), 2 деца (1 родено преди 2008, 2 родено след 2008), максимален процент на данъчно облагане 40%.

Показатели Мъж Жена
макс. вноска на година 4% 0€ 720€
дотация от държавата 154€ 638€
реално заплатени вноски/год. 60€ 82€
макс. намаление от данък*   288€
реално намаление от данъци   0€
реална дотация и прираст за цялото семейство   792€ или 110%

*720€ х 40% данъчно облагане= 288€, тъй като дотацията от държавата е в размер на 792€ или > 288€, реално няма връщане на данък обратно.

Накратко казано семейството трябва да внася месечни вноски в размер на 11,83€ (142€), за да получи дотация от държавата по този договор в размер на 792€ на година!

2. Мъж самостоятелно живеещ, назначен на работа, с брутен годишен доход от 35000€ и максимален процент на данъчно облагане 40.

Показатели Мъж
макс. вноска на година 4% от бруто 1400€
дотация от държавата 154€
реално заплатени вноски/год. 1246€
макс. намаление от данък* 560€
реално намаление от данъци 406€
реална дотация и прираст 560€

*1400€ х 40% данъчно облагане= 560€, тъй като дотацията от държавата е в размер на 154€ или < 560€, държавата връща директно на мъжът 406€!

Накратко казано, дори и човек да получава по-малко дотация по договора от държавата, в крайна сметка получава разликата обратно от данъчните власти по собствената си сметка! Или реално 686€ на година/ 57,16€ на месец!

3. Семейство с двама души по трудов договор, единият с брутна работна заплата 30000€, а вторият с 15000€, с две деца родени преди 2008 г. и максимален процент на данъчно облагане 30.

Показатели Мъж Жена
макс. вноска на година 4% 1200€ 600€
дотация от държавата 154€ 524€
реално заплатени вноски/год. 1046€ 76€
макс. намаление от данък* 540€ 540€
реално намаление от данъци 0€ 0€
реална дотация и прираст за цялото семейство   678€ или 37,6%

*1800 х 30% данъчно облагане=540€, тъй като дотацията е в размер на 678€> 540€, държавата не връща допълнително данъци.

Накратко за да може семейството да получи дотация по договора в размер на 678€ на година, трябва да внася месечно 93,50€ или 37,6% гарантиран прираст по договора!

Всички посочени по горе примери са валидни и при финансиране на собствено жилище!

Какво oще трябва да знаете за Riester Rente?

Този вид допълнително пенсионно осигуряване не може да бъде изземан от съдя изпълнител или Jobcenter. При необходимост можете да смените застрахователното дружество, като насъбрания капитал се прехвърля към новото. Този вид осигуровка не може да се преотстъпи на трето лице докато застрахования е жив, а при негова смърт, капитала е за предпочитане да се прехвърли в друг такъв договор, на някой член от семейството. Пенсията получавана по този договор се изплаща до смърта на застрахования и не може да се изплати на един път, но при първоначалното заплащане на пенсията, могат да се изплатят без някакви санкции 30% от натрупания капитал. В случай на предсрочно прекратяване на договора, всички данъчни облаги се заплащат обратно, както и субсидиите от държавата по този договор. Освен това при изплащане на парите от договора се дължи допълнителен данък.