Частна пенсионна застраховка

Частна пенсионна застраховка

Private Rentenversicherung

Всеизвестен е фактът, че ако разчитате само на германският държавно осигурителен фонд Deutsche Rentenversicherung, ще останете твърде разочаровани от пенсията, която ще получите в бъдеще, а в много случаи тя ще ви бъде недостатъчна за покриване на житейските нужди. Например ако средната брутна месечна заплата ви бъде 2000 €, то след 20 години стаж в Германия бихте получили пенсия в размер на 420,08 € на месец *( източник немски пенсионен институт). Сумата заплатена от вас и работодателят ви за този период би била 90720 €. Тази истина е прозряло и правителството на Германия и поради това, то е създало множество модели за допълнително пенсионно осигуряване, субвенционирани от държавата.

Допълнителното пенсионно осигуряване в Германия се дели на два основни типа субвенциониран и несубвенциониран от страна на държавата. В първият случай разходите направени за допълнително пенсионно осигуряване по специални сертифицирани от финансовото министерство в Германия договори, се приспадат от данъчната тежест в края на годината. Този вид пенсионна осигуровка, така наречената Rürup Rente или Basis Rente е предназначен основно за самонаетите и собствениците на фирми, тъй като според немското законодаделство те не са длъжни да се самоосигуряват към немския държавен пенсионен институт. Тъй като този вид осигуряване се явява основната тяхна пенсионна осигуровка, при финансови проблеми и обявяване на несъстоятелност, преминаване към Jobcenter и т.н. никоя държавна институция няма право да изисква от самоосигурения да прекрати договора с цел връщане на патените по него вноски. Вторият тип осигуряване не е защитетен и субвенциониран от държавата. При този вид осигуряване за разлика от първият вид, самоосигуряващият се може след натрупване на известна сума да изтегли инвестираната по договора сума наведнъж. Така също може вместо получаване на пенсия да се изтегли цялата сума наведнъж и да се използва за закупуване например на имот.

И двата модела се предлагат под три основни форми – класически, където часттана инвестираните собствени пари не може да надвишава 30 % и всички вноски плюс гарантирания лихвен процент, се изплащат на 100% ; хибриден, където една инвестираните пари се инвестират консервативно и една част се инвестират на борсата и в инвестиционни фондове и инвестираните пари заедно с гарантирания лихвен процент се изплащат на 100%; фондова, където инвестираните пари се управляват само на борсата и няма гаранция за инвестираните пари, но при този модел има най-висока доходност (тук инвестираните пари могат да се гарантират до 80% при срив на борсата, чрез подбор на правилните фондове и продукти).

Гарантираният лихвен процент в момента в Германия по посочените по горе осигуровки е 1,25%.