Гражданска отговорност за трети лица

Гражданска отговорност за трети лица

Privathaftpflichtversicherung

Частната гражданска застраховка е една от най-важните застраховки, която ви помага в случайте на неволно или волно, но не и умишлено, нанасяне на щети на трети лица, техни предмети или тяхното имуществено състояние . Според немското законодателство, всяко находящо се в Германия лице, отговаря в неограничен размер за нанесени щети на трети лица. Поради това всеки, които живее тук трябва задължително да сключи такъв вид застраховка.

Важно условие при избора на застрахвката е застрахователната сума. В този вид застраховка има три нива на застрахователни суми- имуществени вреди, вреди нанесени върху личноста, пропуснати ползи на трети лица. Минимумът, които трябва да се застрахова на първо ниво е 1 мил.евро, на второ ниво е 500 хил., на трето 50 хил. На пръв поглед тези суми са достатъчни, трябва да се има в предвид, че това е и максималната сума, която ще получите от застраховката. Ако щетите, които сте нанесли надскачат тази сума, отговаряте за тях с цялото си имущество, до пълното заплащане на щетите. Дори и да нямате в момента достатъчно налични средства да се разплатите,задължението да изплатите сумата остава ( доживотно) и се гарантира например посредством запор на банкови сметки, до пълното изаплащане на щетите.

Един пример: като пешеходец, пресичате улицата без да се огледате достатъчно внимателно или просто сте се разсеяли. За да не ви бласне, шофьорът на идващия автомобил рязко спира. В резултат на това, в неговият автомобил се блъска този зад него. Достига се до верижна катастрофа. Пострада ли са не само автомобилите, има и ранени. Щетите по ремонт на автомобилите възлизат на 80 хил.евро, лечението на пострадалите възлиза на 20 хил.евро. Водач на един от автомобилите е бил бизнесмен, които е имал уговорена сделка, за подписване на договор за продажба на машини с партньори от Китай, на стойност 50 хил.евро, която се е провалила, тъй като той е трябвало да постъпи в болница. В този случай вие като причинител на катастрофата, ще трябва да заплатите щети в размер на 150 хил. евро.

Ако имате сключена частна гражданска отговорност, то тя ще провери на първо място дали само вие сте причинители на катастрофата, ще заплати разходите по съдебния процес, ако претенциите на другата страна са неправомерни и ще заплати всички правомерни претенции в рамките на застрахователната сума.

Ето защо ви съветваме: избягваите да се застраховате на минималните ставки, тъй като нормалната застраховка е в рамките между 60 и 100 евро на година. Под нормална застраховка разбираме 5 мил. за първо ниво, 1 мил. за второ ниви и 200 хил. за трето ниво.

Друго важно условие по застраховката е какво ви покрива дадената тарифа. Стандарната застраховката ви помага при нанесени щети на наети жилища, при изтичане на вода от пералнята и теч в жилището на съседа под вас, при строителство на собствен имот или при ремонти на собственото жилище, при разтоварване на вещи от автомобил, при заплащането на гаранция в чужбина за вашето освобождаване, при изтичане на горива в околната среда от цистерни за парно към вашата къща, при нанесени щети в хотели, при загуба на ключ, при покука на домашни животни до изтичане на застрахователния период, при каране на колело, при работа на нает персонал във ваше жилище, при притежавние на водни моторни средства, при нанесени щети от малолетните ви деца, при наемане на автомобили в рамките на ЕС и др.

Отделно можете да дозастраховате например претенции от работодател на работното място, покриване на разходите за нанесени на вас щети от трети лица, които нямат този вид застраховка, загуба на служебен ключ и др.

Трябава да знаете: Този вид застраховка е валидна в цял свят и по-всяко време. Ако един член от семейството се застрахован, то тя важи също за останалите членове на семейството.

Ако желаете сами да изчислите и сключите този вид застраховка online, моля натиснете тук