Застраховка имущество

Застраховка имущество

Hausratversicherung

Застраховката имущество принадлежи към пакета от застраховки,които всеки би следвало да притежава. Най-общо застраховката поема щети нанесени от кражба или вандализмус чрез взлом в застрахованото жилище или помещения намиращи се до 300м по въздушна линия, обир, щети нанесени от бури, светкавици или град, щети от пожар, щети от експлозии, взрив,щети от падащ самолет, щети нанесени от чешмяна вода, спукване на тръби, замръзване на тръби, наводнение от спукани тръби, пари в брой до 1500 €, скъпи вещи до макс.20000€. Този вид застраховка е особенно интересна за българите, които живеят в Германия, тъй като тя покрива дори и щети извън пределите на Германия( например в България до 3 месеца и до 10000€).

Освен изброените по-горе параметри допълнително можете да застраховате срещу кражба велосипеди, като за особено скъпи велосипеди препоръчваме специална застраховка, загуба на имущество от земетресения,свлачища,подронване на почвата, загуба на електронни данни,аквариуми и др.

Този вид застраховка можете да сключите по два начина– първият е да назовете конкретна сума на имуществото което притежавате или да застраховате на базис, т.е. 650€ x площта на жилището= на застрахователната сума ( Unterversicherungsverzicht). Ако изберете първия начин на застраховане, ви препоръчваме всяка година да правите проверка на стойността на покъщината ви, тъй като ако се стигне до тотална загуба на имуществото, застрахователят ще ви изплати само сумата по застраховката + 10 % за нараснала стоиност на имуществото ви и 10% за организиране на почистване при тотална загуба. В този случай ако имуществото ви е нараснало незабелязано в течение на времето, се стига неминуемо до реална загуба на пари.

Например: жилище 100 кв.м, застрахователно събитие пожар, тотална загуба на имуществото

застрахователна сума 30000€

реалнна стойност на имуществото 45000€

максимална сума за изплащане 30000€+10%+10%= 36000€

реална загуба 9000€

жилище 100 кв.м, застрахователно събитие пожар, тотална загуба на имуществото застрахователна сума 100 кв.м х 650€ = 65000€

реалнна стойност на имуществото 45000€

максимална сума на изплащане 65000€+ 10%+10%= 78000€

реален приход 33000€

В случайте обаче когато имуществото ви възлиза на по голяма сума от горепосочената максимална сума на изплащане от 78000€, например 100000 € ви препоръчваме да не застраховате на база.

Интересно е да се знае, че застраховката изплаща щетите по–цени в момента на пазара, а не по–цени на закупуване и съответната амортизация на вещите

Тук  можете сами да изчислите, сравните и сключите този вид застраховка