Застраховка за специални колелета

Застраховка за специални колелета

Fahrradversicherung

Кражбата на колело се покрива от застрховката имущество, като нормалната застрахователна сума за колелета е 1% от цялата застархователна сума на имуществото. Тъй като кражбата на колело не е стандартна част от договора, трябва да се включи допълнително Fahrraddiebstahl, което малко оскъпява годишната вноска.

Освен това със застрахователя може да се договори и по-висока сума на застраховане за колелета. Например застрахователна сума по имуществото е 65000€, тогава застрахователна сума за колелото е 650€. За особено скъпи колелета се препоръчва сключването на специален вид застраховка, която е извън рамките на застраховка имущество. При интерес моля натиснете тук

За да можете да изискате пари от застрахователната компания за откраднато колело, трябва своевременно след установяване на липсата да уведомите полицията, която да посети мястото на кражбата и да състави протокол. В него ясно трябва да личи, че става въпрос за кражба, т.е. трябва да има разбита верига или катинар и трябва и следите от счупването да са ясни . Ако само претендирате, че са ви откраднали колелото, но доказателствата не са особено конкретни, вероятността да ви откажат пълното изплащане на щетите е голяма. Освен това застрахователя винаги има право, да привлече към случая и вещо лице, за констатиране на истината.

Друг важен момент е, че при наличие на специална стая или мазе там където живеете, която служи за прибиране на колелетата, сте длъжни винаги да я ползвате. Ако оставите колелото в двора, дори и заключено, но имате на разположение такава стая, при кражба застрахователя няма да ви плати застрахованата сума, а само част от нея, в зависимост от това каква е била вашата вина!

Друг важен момент е, че трябва да пазите касовата бележка, която да послужи за доказателство за цената на колелото. Не зависимо от това колко струва колелото, вие ще получите само застрахованата сума.

Например цена на колелото 1500€, максимална застрахователна сума 650€ + 10% = 715€ или загуба от 785€.