Застраховка за фотоволтаици

Застраховка за фотоволтаици

Много от собствениците на къщи в днешно време се ориентират към екологичното добиване на електрическа енергия от слънцето. Соларните панели са подложени на постоянно влияние на времето както и не на последно място кражби, което би довело до спиране на приходите от изработената енергия, разходи за поправка, закупуване на нови панели.

Кои рискове се покриват от застраховката?

 • пожар, светкавици, ексползия, пръсване под влияние на налягане, спуквания, почистване след пожар
 • наводнение, влажност, вреди причинени от вода
 • конструктивни, материални или монтажни грешки
 • грешки по време на експлоатация или поддръжка
 • късо съединение, свръх високо напрежение, моментно високо напрежение
 • саботаж, вандализъм, умишлени действия на трети лица
 • кражба

Какво е застраховано?

 • фотоволтайк модули и техните държащи конструкции
 • акумулатори, трансформатори, зареждащи устройства
 • предпазители и кабели
 • контролни компоненти и електромери за изработена и предадена енергия
 • бушони и контакти
 • периферни устройства.

Обещетение при невъзможност за отдаване на електро енергия.

Поради настъпило застрахователно събитие, на застрахования се изплаща сума за времето през което фотоволтайка не може да работи. След влизането му отново в експлоатция, плашането се прекратява.

 • за всеки ден от 01.04- 30.09 2,50 €/ kWp
 • за всеки ден от 01.10- 31.03 1,50 €/ kWp

Застраховката за фотоволтайк е част от застраховка сгради, но се сключва отделно. Така също ако се отнася за фотоволтайк парк, тогава застраховката се сключва самостоятелно.