Застраховка живот

Застраховка живот

Risikolebensversicherung

Застраховката живот е предназначена за предпазване от фиансови последствия при смърт на застрахования. Този вид застраховака се препоръчва особено за хора, който са имат наследници зависими само от техните доходи или са закупили собствен дом на кредит. В този смисъл смърта на един от кредитополучателите може да застраши финансово съществуването на останалите членове на домакинството. Застраховката, която покрива изплащането на дълга към банката и по този начин не натоварва наследниците, е малко по различна от нормалния вид застраховка живот. При нея застрахователната компания изплаща дълга на банката, до края на договорения срок ( Restkreditversicherung)

Застраховката живот от своя страна изплаща еднократно договорената сума на наследниците при настъпване на смърт на застрахования.

Ако през застрахователния срок не настъпи застрахователно събитие, то тогава застрахования не получава пари обратно от застраховката.

Има различни модели на сключване на застраховка живот. Тя може да се сключи поотделно за всеки член от семейството или свързано, т.е. мъжът и жената са застрахованите лица в един договор. При настъпване на смърт на единия, сумата се изплаща на другия. Този вариант на застраховане е по евтин, от колкото застраховането по отделно.

Друг вариант на застраховане е посредством намаляваща застрахователна сума с течение на времето. Например ако е известно, че след 5 години застрахованият, ще му се изплатят пари обратно от някакъв вид застраховка или ще продаде имот, тогава застраховката живот се сключва с намаляваща застрахователна сума за бъдещите периоди. По този начин се намалява и месечната вноска и застраховката става по евтина.

Освен изброените варианти, е възможно да се договори, след изтичане на срока на договора, той да се прехвърли под формата на спестовена застраховка със застраховка живот ( Kapitallebensversicherung) , без да е необходимо отново да се проверява здравословния статус на застрахования, което може да има редица преимущества за него.

Сравнете и сключете застраховка Живот онлайн тук