Застраховка злополука

Застраховка злополука

Unfallversicherung

Характерно за застраховката злополука е, че тя изплаща застрахователни суми по застрахователни събития, случили се в личния и служебния живот на застрахованото лице. Застраховката покрива щети не само в страната, в която живеете, а по целия свят без ограничения. В Германия всяко наето по трудов договор лице или студент, ученик, дете в детска градина има задължителна дьржавна застраховка за злополука, заплащана от неговия работодател, респективно учебно заведение.Тази застраховка покрива рисковете по време на работа и посещаването на учебно заведение, както и по пътя до там. Трябва да се има предвид, че този вид задължителна застраховка крие редица рискове: например, ако отивайки на работа(училище) слизате по стълбите, подхлъзнете се и получите някаква степен на инвалидизиране, няма да получите застрахователна сума, защото стълбите са място, което принадлежи към личната ви сфера на живот. Така също ако отивате на работа и преди това се отклоните от обичайния си маршрут, за да пиете кафе с познат и тогава ви удари велосипедист, причинявайки ви някаква степен на инвалидизация, застраховката няма да ви изплати никаква сума. Друг фрапантен пример: ако в учереждението, в което работите, има служебен стол за хранене и по време на обяд някой ви залее с врял чай, отново няма да получите сума по застраховката поради факта, че по време на обяд вие не сте на работа, а си почивате от работата. Вьв всички тези и в подобни случаи щетите се покриват от частната застраховка, при положение, че имате такава.

На практика най-много злопулуки се случват извън работното място – във вашия дом, по време на грил- парти в градината, при туризъм, почивка на море и планина и т.н. Ето защо този вид застраховка се препоръчва особено за деца, за хора, които пътуват в чужбина, за любителите на планината и зимните спортове, за велосипедистите, домашните майстори и т.н. Интересни решения в това отношение предлагат семейните застраховки злополука.

Според застрахователните условия злополука е застрахователно събитие, което се случва неочаквано, изненадващо, под влияние на външно нежелано въздействие, което причинява нараняване на застрахованото лице за продължителен период от време. В този смисъл сърдечният удар не се смята за злополука, обаче ухапването от инсект, което причинява последващо тежко заболяване, се признава за такава. Или друг пример: ако в резултат на внезапно схващане на мускулите на краката или ръцете се ударите с автомобила си и се нараните, според условията на застраховката това също не е злополука.

Важен момент при сключването на този вид застраховка е основната застрахователна сума и нейната прогресия. Застрахователната сума се изплаща в зависимост от степента на инвалидност, която се определя от т.н.Gliedertaxe или схема на степента на инвалидност. Тук трябва да обърнете внимание и на факта, че някои застрахователни компании предлагат по-добри условия при отчитането на степента на инвалидност, което означава, че  при злополука ще ви бъде изплатена по-голяма сума. Например, ако загубите ръката си до лакета  в резултат на катастрофа с автомобил, застраховката ще ви изплати 60% от застрахователната сума. Затова е важна големината на застрахователната сума и прогресията, заложена в нея .

Вид застраховка Процент инвалидност Без прогресия Прогресия U225 Прогресия

U350

Прогресия

U500

Махсимум

100% U500

Застр.сума

30 000€

60% 18 000€ 59 400€ 81 000€ 120 000€ 234 000€
Застр.сума

100 000€

60% 60 000€ 198 000€ 270 000€ 402 000€ 780 000€

Ето защо ви препоръчваме да скючвате договори с висока застрахователна сума и поне една прогресия. Евтините застраховки имат ниска основна застрахователна сума и висока прогресия, което при нисък процент на инвалидност (напр.20%) води до изплащането на малки застрахователни суми.

Освен стандартната застрахователна полица, по желание можете да добавите още допълнителни застраховки към основната.

Например за времето, през което се намирате в болница вследствие на злополука, можете да получавате дневни пари за престоя си там ( 50 € на ден). Това плащане е ограничено максимум до 2 години.

Към тази застраховка можете да добавите сума при изписване от болница, която се равнява по правило на дневните пари за престоя ви там. Тази застраховка покрива максимум до 100 дена от престоя ви в болницата. Например, ако трябва да престоите 20 дена в болница, това означава, че от двете допълнителни застраховки можете да получите при изписване 2000 € . При смърт в резултат на злополуката на наследниците ви няма да се изплатят никакви суми по тази застраховка. Този риск се покрива от застраховката живот.

Така също можете да сключите и застраховка за смъртен случай, която е валидна само в случай, че застрахованият почине в рамките на една година в резултат на злополуката. Ако той почине след една година или причината за смърта е друга, застрахователят няма да изплати сумата по застраховката.

Друга възможност е да сключите допълнително т.н. инвалидна пенсия 50/90. Тя би ви гарантирала месечна пенсия, ако имате инвалидност от 50% и няма вероятност тази инвалидност да се промени в следващите три години. По условията на застраховката инвалидността се признава като такава, ако е настъпила в рамките на една година от злополуката и е диагностицирана от лекар в рамките на максимум 15 месеца. Ако застрахованото лице почине в рамките на една година, тогава не се изплаща пенсията на наследниците, а само месечните вноски за 1 година наведнъж.

Към застраховката може да допълните изплащането на сума за първоначално подпомагане. Условието тук е да имате най-малко 50 % инвалидност , да са минали 6 месеца от злополуката и да сте обявили пред застрахователя застрахователното събитие, потвърдено от лекар до 7-ия месец.

Кои от допълнителните застраховки са необходими може да се реши след индивидуална консултация, тъй като всеки клиент има различни нужди. Ние ви препоръчваме да не сключвате такъв вид застраховка през интернет без предварителен разговор със специалист.

За повече информация и консултации се обърнете към нас