Гражданска отговорност за възложители на строеж

Гражданска отговорност за възложители на строеж

Този вид застраховка (Bauherr Haftpflichtversicherung) ви е необходима, когато възнамерявате сами да строите собствен недвижим имот на стойност над 50 000 €. Причинените щети на трети лица по време на строеж на собствен недвижим имот в рамките на инвестиционна сума до 50 000 € се поемат от личната ви застраховка гражданска отговорност.