Застраховка за правна защита

Застраховка за правна защита

Rechtsschutzversicherung

Този вид застраховка е една от важните застраховки в Германия. Голяма част от споровете в ежедневието се решават с юридическа помощ. Това могат да бъдат спорове в личния или професионалния живот, спорове с различни държавни институции, юридическа защита извън пределите на Германия. В зависимост от това, дали сте назначен на работа или сте собственик на фирма, се различават и начините на сключване на застраховката.

Интересното при този вид застраховка е възможността избирателно да моделирате необходимите ви степени на застраховка. Всичко това е формулирано в различните параграфи, които могат по избор да се изключат или да се включат в застраховката.

Например:

§ 21 Правна защита за участници в движението

§ 22 Правна защита за шофьори

§ 23 Правна защита в личната сфера за собственици на фирми

§ 24 Правна защита за фирми

§ 25 Правна защита в личната и работна сфера за наети по трудов договор лица

§ 26 Правна защита в личната и работната сфера, правна защита като участник в движението за наети по трудов договор лица

§ 27 Правна защита за фермери и участници в движението

§ 28 Правна защита в личната, професионалната и транспортната сфера за собственици на фирми.

§ 29 Правна защита за собственици на имоти

Коя от комбинациите в тази застраховка е най-подходяща за вас и ще отговори на вашите нужди, можете да разберете като прочетете внимателно условията по договора, който искате да сключите.

Трябва да имате предвид и факта, че тази застраховка е валидна за цялото ви семейство и не е необходимо да сключвате такива за всеки негов член поотделно. Така например можете да комбинирате правната защита за собственици на фирми с тази за наетите по трудов договор лица § 28 и § 27, ако единият от членовете на семейството е собственик на фирма, а другият е по трудов договор.

Какви разходи са включени в застраховката за правна защита?

Разходи като например хонорари за адвокат, разходи за съд- вашите и тези на другата страна до решаване на процеса, телефонни консултации, съдебни такси, съдебни разходи в чужбина, разходи за кореспонденция между адвокати, ако съдът се намира по далече от 100 км въздушна линия от мястото ви на живеене, изплащане на гаранции под формата на безлихвен кредит и др.

В зависимост от това каква комбинация изберете, можете да разчитате на поемане на разходите за спорове при:

 • неустойки, предявени от оспорващата страна;

 • спорове, свързани с договори за работа, съдебни спорове с работодател;

 • спорове, свързани с наеми на жилища като наемател или наемодател;

 • спорове, свързани с договори като частно лице, различни от по-горните;

 • спорове с данъчната администрация във връзка с дължимите данъци, спорове с други представители на административната власт;

 • спорове пред граждански съдилища;

 • дисциплинарни спорове и последвалите ги съдебни спорове;

 • спорове пред наказателни съдилища във връзка с обвинение за предумишлено или по непредпазливост престъпление (също и като участник в уличното движение). Ако обаче ви осъдят за умишлено действие, трябва да възстановите на застрахователното дружество разходите по процеса. Застрахователната защита не важи, ако сте извършили умишлено престъпление или такова, което може да бъде извършено само умишлено– например побой над човек, публична обида, кражба. Ако сте обвинен за извършване на престъпление по непредпазливост като участник в движението, застраховката ви поема разходите по процеса, но ако ви осъдят, че престъплението е в резултат на умишлени действия, тогава ще трябва да възтановите похарчените средства обратно на застрахователят.

 • спорове, възникнали в резултат на нарушаване на реда и свързаните с тях обвинения;

 • консултации с адвокат, които е регистриран в Германия и е специалист в областта, във връзка със семейни спорове, наследство, съвместно съжителство;

 • семейни спорове във връзка с развод, разделно съжителство и последващи делби до 30 000 € за всеки спор с 500 € първоначално собствено участие;

 • семейни спорове за издръжка при развод до 30 000 € и 500 € първоначално собствено участие;

 • правна защита за пострадали от насилие – престъпление срещу личността, сексуално насилие, отвличане, отнемане на свободата;

 • защита на собствените интереси пред данъчната администрация;

 • при обжалване в граждански съдилища;

 • семейни процеси, когато е необходима допълнителна консултация;

 • загуба на лични данни от трети лица;

 • административни проблеми с германската администрация.

Освен изброените по-горе стандартни условия по застраховката, можете да разширите кръга на застрахователните услуги по ваше желание. Тъй като темата е твърде всеобхватна и изисква индивидуална консултация, съветваме ви да се обърнете към нас.

При сключване на този вид застраховка, трябва да имате предвид, че има определен период на изчакване за някои видове правна защита от страна на застрахователя. Това означава, че ако през този период се случи застрахователно събитие по смисъла на застрахователните условия, застраховката няма веднага да ви поеме никакви разходи. В раздела спорове с работодател , спорове, свързани с наем или отдаване на жилища и спорове, свързани с администрацията, периодът на изчакване е 3 месеца, при спорове за издръжка периодът на изчакване е 1 година, при семейните спорове и дела периодът е 3 години.

Валидността на застраховката се разпростира в рамките на Европа, на страните, граничещи със Средиземно море, на Канарските острови и Мадейра. Извън тези рамки също съществува застрахователна защита, но е ограничена до 100 000 € ( има застрахователи, които предлагат и повече). Не се предвижда застрахователна защита при покупката на жилища, парцели, сгради.

Важно е да се знае, че преди да започнете някакъв процес срещу трети лица или да потърсите помощ от адвокат, трябва да уведомите застрахователя. След проучване от страна на застрахователя се дава писмено съгласие за покриване на разходите по процеса и на разходите за адвокат. Ако направите разходи, които не са предварително одобрени от застрахователя, ще получите само тези, които застрахователят би поел, ако го бяхте уведомили своевременно. Ние ви съветваме никога да не предприемате прибързани действия, тъй като застрахователят има право да откаже и застрахователната защита по случая, ако шансовете за успех и защита на вашите интереси са минимални или разходите по процеса, съпоставени със статистическитеданни за подобни случаи, са твърде високи. В този случай, ще трябва сами да поемете разходите или да прекратите процеса. Разбира се след отказ от страна на застрахователя имате право да поръчате независима експертиза, която да реши дали застрахователят е имал право или не. Разходите за това поема сам застрахователят, но само при положение, че сте спазили едномесечния срок за представяне на всички необходими доказателства.

Когато имате нужда от адвокат, вие сами можете да потърсите такъв. Ако не представите адвокат в определеното време, застрахователят ще ви назначи такъв.

При положение, че проведете два процеса в рамките на 12 месеца, застрахователят си запазва правото след втория процес или след всеки следващ процес да прекрати договора едностранно. Важно е да знаете, че въпреки прекратяването на договора, за процеси, които са започнали преди това, застрахователят е длъжен да заплати разходите максимум до 3 години след датата на прекратяване.

Какво не поема застраховката за правна защита?

  • застрахователни събития, свързани с войни, тероризъм, вътрешни размирици,земетресения, атомни аварии;

  • вреди от спасителни операции върху сгради и парцели;

  • покупко-продажба на парцели за строеж;

  • планиране и обзавеждане на сгради или части от сграда, които принадлежат на застрахования;

  • задължителните разрешителни за промяна на сгради или парцели, смяна на предназначение;

  • кредитирането на покупката на сгради или парцели;

  • колективно работно и дисциплинарно право;

  • патентно дело, търговски марки, домейни, интелектуална собственост;

  • конкурентни спорове или картелни споразумения;

  • игрални автомати, хазарт, спекулативни сделки;

  • покупко-продажба на акции, облигации, деривати, капиталови участия;

  • всички останали случаи в семейното право, които не са упоменати по-горе;

  • процеси срещу застрахователното дружество, издател на застрахователната полица;

  • процеси срещу данък сгради, данък покупка на имущество;

  • спорове, свързани с включването на сгради към канализационна мрежа, електрическа мрежа;

  • процеси пред конституционните съдилища;

  • процеси пред международни и световни съдилища, с изключение на спорове от работни договори;

  • процеси за фалит на фирми и частен фалит на застрахования;

  • процеси за одържевяване на имоти;

  • нарушение на паркиране;

  • процеси за правото на убежище и защита на правата на чужденци, желаещи гражданство;

  • спорове между членове на семейството, живеещи заедно;

  • задължения на застрахования към трети лица, които са признати за такива и последващи в резултат на това спорове.

Ако желаете сами да изчислите и сравните колко би ви струвала тази застрахователна защита моля натиснете тук.

 

Ако желаете да се свържете с нас или имате конкретен въпрос моля натиснете тук