Застраховка сгради

Застраховка сгради

Застраховка сгради е една от важните застраховки за собствениците на къщи и сгради и различни видове недвижими имущества в Германия. Тази застраховка не се сключва поотделно, ако имате собствен апартамент, тъй като той се включва към цялостната застраховка на сградата.
Този вид застраховка изплаща щети настъпили в случай на пожар, експлозия, буря, градушка, изтичане на вода от тръби, замръзване, катастрофа на самолет, вградена кухня специално изработена за сградата ( не от ИКЕА), маркиза и др. В по разширения вариант на застраховката могат да се до застраховат пропадане на земята, лавина, натиск от снежна маса, късо съединение от светкавица, наводнение в резултат на проливен дъжд и др. Застраховката покрива всички щети, които са нанесени върху сградата, на части от постройката, неподвижно свързани със сградата уреди (напр. бойлер), така също и части свързани неподвижно със земята принадлежаща към къщата.
Тази застраховка не трябва да се бърка със застраховка имущество, която покрива щетите само на подвижните, а не на неподвижно свързаните елементи към сградата. Например при пожар застраховка сгради ще покрие разходите за изгорелия паркет, докато за изгорелия килим не, тъй като той е застрахован към застраховка имущество.
Освен това застраховката покрива още разходи за :
· почистване след пожар или наводнение
· разходи за разрушаване на останки от сградата
· разходи за изхвърляне на останки от сградата
· разходи за охрана на къщата
· загуба на приходи от наем
· разходи за премахване на паднали дървета
· разходи за изтичане на вода
· разходи за хотел и предсрочно връщане от отпуска
· разходи за експерт ( Sachverständiger)
· разходи за премахване на Графити
· други

Добре е да се знае, че тази застраховка за разлика от застраховка имущество, покрива разходите за изцяло нов строеж на сградата, а не стойността на сградата като такава в момента на настъпване на застрахователното събитие. Ето защо съветваме собствениците на сгради да съхраняват копие от документите на своите сгради и на друго място и да разполагат със снимков материал, за доказателство пред застрахователя, при настъпване на застрахователно събитие.
Преди сключването на такава застраховка е добре да се направи проучване на пазара, коя застрахователна компания в момента предлага най-изгодните условия за застраховане. Освен това определени параграфи от застраховката могат да бъдат изключени и така да се постигне по-евтина застрахователна премия. База за изчисляване на премията по застраховката, е стойността на сградата през 1914г. Изчислението на тази стойност е добре да се направи от застрахователен специалист, за да не се допуснат грешки, които да доведат до по високи премии. Има и компании, които изчисляват стойността на къщата спрямо квадаратурата и, като таванските помещения са с намалена квота в квадаратурата, заради скосяванията на покрива ( взема се в предвид чистата жилищна площ)
Съветваме собствениците на сгради освен тази застраховка, да сключат и застраховка за нанасяне на щети на трети лица от сградата. Например ако вашата сграда се подпали и нанесе поражения на околните сгради или на хора живеещи в тях, вашата застраховка сгради ще покрие само щетите на вашата сграда, но не и на съседните, за което по силата на закона вие отговаряте с цялото си имущество.

За да сравните различните оферти моля натиснете тук.