Допълнителна застраховка за стъклени изделия

Допълнителна застраховка за стъклени изделия

Glasversicherung

Този вид застраховка покрива рисковете при счупване на особено скъпоструващи съдове от порцелан и стъкло, прозорци, стъклени врати, витринни стъкла, произведения на изкуството от стъкло, аквариуми, керамични печки ( керан), зимни градини, скъпоструващи огледала и др.

Този вид застраховка е препоръчителна за собствениците на недвижими имоти, тъй като рискът не се покрива от застраховка сгради и не е включен в застраховка имущество, а за него се сключва допълнителен договор като неделима част от същите.Освен изплащането на сума за счупените изделия застраховката поема и разходите за подмяна на витрини, за транспорт и монтаж и др.

Счупването на прозорец в жилище под наем се поема от застраховката гражданска отговорност за частни лица (Haftpflichtversicherung).