Застраховка срещу тежки заболявания Dread Disease

Застраховка срещу тежки заболявания Dread Disease

Този сравнително нов продукт на застрахователния пазар в Германия обхваща застраховането на тежки заболявания като рак, мозъчен инсулт, инфаркт, байпас операции, заболяване на мускула на сърцето, трансплантация на органи, бъбречeн отказ, заболяване на черния дроб, тежка форма на пневмония, заболяване на жлъчката, ревматизъм, множествена склероза, менингит, алцхаймер, паркинсон, тежка травма на главата, СПИН, тежки изгаряния, енцифалит, анемия, кома, трансплантация на костен мозък, заболявания на централната нервна система и др.

Рискът от смърт се покрива само от застраховката живот, a целта на застраховката срещу тежки заболявания е покриването на рисковете, при които вьпреки сьстоянието си застрахованият продължава да живее.

При тази застраховка има определена застрахователна сума, която се изплаща при настъпване на някое от гореупоменатите заболявания.

Например, ако се застрахова сумата от 150 000 €, след настъпване на застрахователното събитие тя се изплаща от застрахователя еднократно, като след това договора се прекратява. Има и един застраховател, който дава възможността договора да се продължи при старите условия дори и след настъпване на застрахователното събитие.

За повече информация, моля свържете се с нас.