Застраховка за погребални разходи

Застраховка за погребални разходи

Sterbegeldversicherung

Този вид застрахоховка е предназначен, за покриване на разходите по погребение на застрахования, които в много случай възлизат на повече от 4000€. Максиалната сума по застраховката е 10000€, като при нея важи принципът, колкото по- рано се слючи застраховката , толкова по-ниски са месечните вноски. Това би означавало сключване след 50 годишнина, когато вноските ще бъдат незначителни. По застраховката може да се плаща до 65г., 85г. или до края на живота, като застрахователната сума се увеличава допълнително с натрупаните допълнителни резерви, от застрахователното дружество

Целта на застраховката е да не натоварва допълнително наследниците с разходи или ако няма наследници, то тогава да се организира полагащо се погребение.

При настъпване на сърт, парите по застраховката се изплашат на наследниците ( ако има такива) за покриване на разходите по погребение, паметна плоча, цветя, опело и др.