Нов закон за намаляване задлъжнялостта на застрахованите и незастрахованите към здравните осигурителни институти в Германия влиза в сила от 01.08.2013 г.

С този закон от 01.08.2013  се въвеждат следните промени:

1. За хората, които принадлежат към частната здравноосигурителна система и от 01.01.2009 не са сключили чатна здравна осигуровка, им се дава възможността до 31.12.2013 да сключат такава, без да е необходимо да плащат вноски за здравно осигуряване със задна дата.
2. За хората, които имат вече договор към частно застрахователно дружество, но не са плащали редовно своите вноски и имат натрупани задължения, ще бъдат застраховани в специална тарифа с цена около 100 до 125€ на месец, която ще покрива само най-основните параметри. Тази тарифа се въвежда със задна дата, т.е. дефакто се опрощават част от задълженията на застрахованите. Идеята е, когато хората не печелят достатъчно да им се даде възможността да заработят необходимите средства за да си платят задълженията. Ако финансовата им ситуация се подобри тогава се връщат отново в старите си тарифи. До сега закона предвиждаше, ако застрахования не плаща своите месечни вноски повече от 1 год., тогава бива прехвърлен в т.нар. базис тариф с месечна вноска oт 610€ на месец
3. За тези, които принадлежат към държавната осигурителна система и от 01.04.2007 насам не са сключили осигуровка, им се дава възможност до 31.12.2013г. да го направят, като здравната каса няма да изисква от тях месечните вноски и лихвите по тях със задна дата.
4. За тези, които имат натрупани дългове към държавните здравни каси, лихвите по вноските от 5% се намаляват на 1% и то със задна дата. По този начин се редузира задължението им и те могат по лесно да изплатят дълговете си.

Източник[button link=“http://www.bmg.bund.de/ministerium/presse/pressemitteilungen/2013-03/mehr-schutz-bei-beitragsschulden.html“]Bundesministerium für Gesundheit[/button]