Въвеждане на винетки от 01.01.2016 в Германия

Бундестаг официално одобри закона за винетки в Германия. От 2016г. всеки притежател на автомобил в Германия с немска регистрация ще бъде задължен да плаща до максимално 130 евро годишна такса. За притежателите на автомобили с чужда регистрация ( български например) ще има винети за 10 дена, 2 месеца или 1 година като те ще могат да се закупуват през интернет или на бензиностанциите. За регистрираните автомобили в Германия тази такса практически ще отпадне, тъй като ще се намали данъкът за автомобил, който се плаща годишно на данъчните служби в Германия.