До 9076,80 евро дължите на здравната каса в Германия за една година!!!

Доста често се случва, че хората работили на трудов договор над 450 евро до 4237,50 брутна заплата и/ или за кратко време, след като прекъснат трудовоите си отношения и не се подпомагат от Jobcenter или Agentur für Arbeit, забравят за своята здравна осигуровка и ангажиментите свързани със здравната каса. Това , че вече не сте на трудов договор и например сте отворили междувременно фирма ( Gewerbe) не означава, че здравната ви застраховка автоматично се прекратява. Според законите тук здравната каса не може да ви изключи от системата. Напротив, обикновенно касите изпращат писма с въпроси, на които трябва да отговорите своевременно, като там се описва, какви са ви доходите, къде работите, какво е семейното ви положение и т.н. Но не разчитайте само на тях!! Ваша е отговорността да уведомите касата за промяната в жизненият ви статус!!Много често хората не обръщат внимание на тези писма или просто ги хвърлят настрана с плахата надежда системата да ги забрави и да не плащат здравната си осигуровка. Какво се случва обаче на практика, след като здравната каса не получи никаква информация от вас обикновенно в рамките на един месец, то тогава тя е длъжна по закон да изиска от вас възможно най-високата такса, например 756,40 евро на месец. Още по проблемно става, когато сте си сменяли адреса и не получавате пощата…Не се учудвайте тогава, ако в един момент получите изневиделица жълт плик от съдя изпълнител на новият ви адрес, с искане за заплащане на пропуснатите вноски, например за 6 месеца 4568,40 € + съдебни разходи, които ще трябва да платите. Имайте в предвид, че срокът за обжалване на първоначалната сума е 1 месец. Ако няма реакция от вас здравната каса не е длъжна, дори и да не сте имали толкова високи доходи през периода, да ви опрости задълженията за изминалия период. Практиката показва точно обратното, независимо за коя държавна здравна каса става на въпрос.