Допълнителна задравна застраховка за зъболечение

Допълнителна задравна застраховка за зъболечение

Една от важните допълнителни застраховки за здравно осигуряване в Германия е допълнителната застраховка за зъболечение, която покрива голяма част от разходите, които не се покриват от държавната здравно осигурителна каса. Принципно самата работа на зъболекаря се покрива на 100% от здравно осигурителните каси в Германия, като например АОК, ТК, БКК и др. Голяма част обаче от т.н. допълнителни разходи за зъболечение, се покриват само до определена степен , като някои от процедурите дори не се покриват изобщо. Други услуги или материали се заплащат само до степен на първа необходимост- например от здравната каса се покрива поставянето на амалгамна пломба, но ако желаете фитополимерна или керамична, трябва да заплатите сами за това на зъболекаря. С помоща на допълнителната застраховка, застрахованите в държавните здравни каси, могат да избегнат високи плащания за услугите и материалите които не се заплащат от тяхната здравна каса. Например поставянето на 3 коронки струва приблизително 1345 евро. Държавната здравна каса ще заплати максимално ( ако имате например доказани ежегодни профилактични прегледи за последните 10 години) 667 евро. В този случай ще трябва да заплатите сами 678 евро. Ако имате допълнителна застраховка, тя би могла да ви покрие 667 евро или вие бихте платили едва 11 евро. Друг пример ако трябва да ви се сменят и изградят три зъба това би струвало приблизително около 10056,90 евро. Държавната здравна каса би ви платила в този случай едва 1272,88 евро, т.е. вие би следвало да платите 8784,02 евро. Ако имате допълнителна застраховка тя би ви поела 7778,33 евро или в този случай бихте платили едва 1005,69 евро. Така също имайки такава застраховка тя би ви поела професионално почистване на зъби, парадонтозно лечение, поставяне на имплантанти, лечение на зъбни корени, поставяне на шини (брекети) на зъбите, поставяне на керамични или фитополимерни пломби, корони, мостове, и др.

При сключването на тази застраховка трябва да се има в предвид следните положения:

преди да може да ползвате застраховката трябва да изчакате 8 месеца от датата на сключването и ( има и тарифи които могат да се сключат без изчакване, но принципно изплащат по малки суми)

ограничения по отношение на поеманите суми по години. Например може първата година да поема до 1000евро, втората до 2000 евро, третата до 3000 евро и т.н. и след 5 година да поема суми над 5000 евро. Има и тарифи които след 5 година отпада ограничението на сумите.

. при сключване на застраховката трябва да отговорите на въпроси свързани със състочнието на зъбите ви в момента. Може да се окаже, че ако състоянието на зъбите ви не е добро, няма да можете да сключите застраховката. Така също ако не отговорите точно на въпросите, по -късно застрахователната компания може да откаже да ви покрие разходите за зъболечение. Има и тарифи, при които трябва да отговорите на един два въпроса или изобщо да не отговаряте, но при тях сумите на изплащане са занижени

От тук можете сами да сключите застраховката онлайн, сравнявайки между различните тарифи и застрахователни компании