Държавно пенсионно осигуряване

Държавно пенсионно осигуряване

Държавното пенсионно осигуряване е задължително за хора, работещи по трудов договор.

Процента на пенсионно осигуряване в момента е 19,6% върху брутната месечна работна заплата, като минималния праг на осигуряване е 400€,а максималния 5600€ на месец за старите провинции и 4800€ в новите провинции. Този процент се поделя поравно между работодателя и наетият по трудов договор или 9,8% поема работодателя. Например при брутна заплата от 1500€ на месец, 147 се внася от наетия по договор и 147 от работодателя (общо 294€)

Нормално самонаетите лица, които имат повече от един основен клиент ( Auftragsgeber) или тези с регистрирани фирми в Германия са освободени от плащането на държавна пенсионна застраховка, но ако желаят могат да се присъединят към Deutsche Rentenversicherung. Минималната вноска за свободно присъединилите се е 78,40€ на месец, а максималната е 1097,60€ на месец. Месечната вноска се определя в зависимост от месечната печалба и не е константа (печалба х 19,6%).Този вариант на осигуряване се препоръчва за хора, които вече са плащали като наети по трудов договор в миналото в държавния пенсионен фонд. По този начин те си повишават реално пенсията с 4,36€ на месец, ако плащат сега по 78,40€ на месец и с 60,99€ на месец, ако плащат сега по 1097,60€ на месец. Този вариант на застраховане може да се прекрати по всяко време.

Втория вариант на самонаетите е да се задължат с договор да заплащат месечни вноски към пенсионния фонд, като това трябва да стане най-късно до 3 години от започване на дейността. Веднъж влезнал в пенсионоосигурителния институт по договор, самонаетият не може повече да пректрати договорните си отношения с него и трябва до пенсиона възраст да заплаща вноските, освен ако не прекрати дейността си! При заплащането на месечните вноски важи горе опменатият метод, като тук има и друг допълнителен вариант- през първите три години от сключване на договора, лицето може да заплаща месечна вноска в размер на 257,25€ за старите и 219,52 в новите провинции. Самонаетия може и директно да премине на плащане на регулярна месечна вноска в размер на 514,50€ на месец за старите и 439,04€ за новите. При този вариант той се задължава винаги да плаща променящата се годишна вноска до края на договора. Третият вариант е 19,6% от годишната печалба разпределена по месеци, като максимума тук е 1097,60€ на месец.

Освен тази категория има и така наречените задължително застраховани самонаети лица, които са като наети по трудов договор. Такива са например лекари,зъболекари,съдии,архитекти, творци на изкуството, одитори, нотари, психолози, хора занимаващи се с аграрно стопанство и др. Те са застраховани чрез съответните камари в Versorgungswerk. При тях регулярната месечна вноска е 508,45€ на месец и намалената е 254,22€, а максималната е 1097,60€ на месец.

В Германия възрастта на пенсиониране се покачва поетапно, като целта е пенсионирането да става на 67 годишна възраст ( в момента минимума е 62). Ако пенсионирането се изтегли по напред във времето, тогава пенсионираното лице ще получава по- малка месечна доживотна пенсия.

Например при пенсиониране на 67 г., лицето ще получава пълната си пенсия:

Пенсиониране по възраст, 1500€ брутна заплата, 35г. трудов стаж

63г.

64г. 65г.

66г.

67г.

-14,80%

-10,80%

-7,20%

-3,60%

100,00%

514 €

535,00 €

557,00 €

578,00 €

600,00 €

Освен това трябва да се има в предвид, че за родените след 1964г. е предвидено цялосно облагане на получаваната пенсия с данък доход. След втората година на получаване на пенсия, се определя и освободениата от данък доход пенсия за целия останал период от време. Върху остатъка се налага персоналният процент на данък.

Например пенсия в размер на 1000 € месечно, пенсионна възраст 67г = 12 000€ – 8004€ ( необлагаем минимум за 2011) = 3 996 € х 18% = 719,28 € данък доход или 59,94 € по малко на месец.

Друг момент, които трябва да се има в предвид е, че в Германия всеки пенсионер, трябва да заплаща разходите си за здравно осигуряване (виж държавна здравна застраховка), като в зависимост от неговото здравно осигуряване разходите варират от 145 до 658 € на месец.

В Германия се изплащат следните видове пенсия :

  1. Нормална пенсия – 35 години трудов стаж
  2. Пенсия за многогодишни работници – 45 години трудов стаж
  3. Инвалидна пенсия – само за родени до 1964г.
  4. Пенсия за хора с намалена трудоспособност
  5. Пенсия за вдовици, вдовци и сираци
  6. Пенсия за жени и безработни