Новини

Промени при здравното застраховане на български граждани в Hanse Merkur AG

От 01.08.2011 влизат в сила промени при здравното застраховане на българските граждани в германската частна здравна каса от Хамбург Hanse Merkur AG. С уведомително писмо разпространено на 28.07.2011 от 01.08.2011 отпадат старите условия, според които застрахователната  компания признаваше застраховката от НЗОК от България, като предзастраховка ( Vorversicherung) и приемаше новодошлите българи безпроблемно. Както се изтъква от разпространеното съобщение, български и чуждестранни граждани, ще бъдат приемани в едни от най-евтините здравно-осигурителни тарифи на германския пазар, само при условие, че са имали най-малко 2 години предходна немска здравна застраховка и са пребивавали най-малко 2 год. на територията на Германия! С това отпада възможността за много съграждани за доста изгодна и със сравнително добри параметри здравни застраховки в Германия. Остават разбира се други възможности за сключването на изгодни по-цена здравни застраховки,отличаваща се с добри параметри, които обаче са свързани с редица формалности.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *