Банкови сметки

Банкови сметки

Основната банкова сметка за частни лица в Германия е разплащателната банкова сметка. Различните банки предлагат богат спектър от възможности на извършваните услуги по разплащане. Банковите онлайн преводи от една банка към друга са безплатни. Платени са преводите с банково бордеро. Правило, е че банковите преводи, извършвани от частни лица или фирми през интернет, са напълно безплатни. Месечните такси за обслужване по разплащателните сметки варират от 0 до 15 евро. Тегленето от банкомати е безплатно само от клонове на самата банка или нейни банкомати. Има и съюзи от банки, при които клентите могат да теглят безплатно пари от значително по- голям брои банкомати. Най-добрият вариант е откриването на сметка в банка, която ви дава възможността да теглите пари от всеки банкомат по целия свят, без да плащате за това. Например, тази услуга се предоставя от банките DKB,SKG Bank,Netbank и др.

Ако желаете да сравните условията на отделните банки и да сключите договор онлайн, моля натиснете тук:

Сравни

Краткосрочна спестовна сметка ( Tagesgeldkonto)

Този вид банкови сметки са удачни за хора, които искат да заделят известни спестявания за краткосрочни цели, например покупка на автомобил, обзавеждане, нов модел телевизор и т.н. или да заделят пари настрана. При този вид сметка, парите ви се олихвяват с по- висока лихва от тази на разплащателната ви сметка, но не са блокирани за фиксиран период от време, а можете да разполагате с тях винаги, когато ви потрябват и без предизвестие. Този вид сметка е обвързан с разплащателна сметка, през която парите ви се прехвърлят в спестовната.
Откривайки такава банкова сметка не забравяте да изпратите на банката заявление за необлагаемите доходи от лихви или Freistellungsauftrag. Не предадете ли този докумет на банката или ако надвишите сумата от 801 € за несемеен или 1602€ за семейни, тогава тя надчислява данък върху приходите от лихва в размер на 25% Abgeltungssteuer ( допълнително 5,5% данък солидарност и църковен данък в размер на 8%).
За да сравните различните варианти и да сключите договор онлайн моля натиснете тук:

Tagesgeld

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *