fbpx

Гражданска отговорност за самонаети лица и фрийленсъри. Каква застраховка трябва да се направи?

отговорност

Получихме много съобщения и обаждания от самонаети лица и фрийленсъри с въпрос каква застраховка им трябва за гражданската отговорност. Тук ще отговорим на този въпрос и ще ви разясним какви са разликите между различните видове застраховки за отговорност, а те не са малко.

На първо място нека погледнем законовата дефиниция на самонаетите лица. При тях става дума за еднолична фирма. С това се имат предвид фирмените дейности на едно физическо лице. При фрийленсърите е същото като основната разлика между двете понятия идва от закона. В него са изредени определени дейности, които човек може да изпълнява като фрийленсър без да има нужда да прави „фирма“ като например фотограф, адвокатски услуги, архитект, лекар, инженер и др.

Тъй като говорим за физическо,а не за юридическо лице по смисъла на закона, отговорността за изпълняваните фирмени дейности се поема от съответния човек. Ако следваме тази логика, личната гражданска отговорност за трети лица трябва да е достатъчна.

Случаят обаче не е такъв. В личната гражданска отговорност се покриват някои фирмени дейности, но само до определен максимален годишен оборот. Ако надвишите тази сума, компанията няма да поеме отговорността за дадена щета. Поради тази причина и за самонаетите, и за фрийленсърите е от особена важност да имат и фирмена отговорност за трети лица. Така ще са защитени от искове за обезщетение без значение какъв годишен оборот имат.

При капиталовите дружества като UG или GmbH отговорността е ограничена само до капитала на фирмата, но не и когато става въпрос за щети на трети лица. Собственикът или управителят на фирмата могат също да отговарят с личното си имущество за причинени от фирмата щети, но само в определени случай.  Затова за една фирма е от жизнена необходимост да  сключи застраховката фирмената отговорност за трети лица.  Собствениците, управителят и работниците могат отделно да си направят личната отговорност, която да поема щети в техното лично еждневие извън работното място.

Освен личната и фирмената отговорност има още много други видове застраховки за отговорност. Някои от тях са гражданската отговорност за собственици на кучета, гражданската отговорност за собственици на имоти, гражданската отговорност за създатели на продукти и гражданската отговорност за строители.

Всяка от тези застраховки изплаща  различни искове от засегнати лица  във връзка с щети от съответния риск. Тоест застраховката за собственици на кучета ще плати обезщетение ако вашето куче нападне някой друг, а застраховката за собственици на имоти ще плати ако керемида от покрива на вашата къща падне  върху случаен минувач.

Някои от тези застраховки могат да се включат като допълнителни клаузи в личната или съответно фирмената отговорност, за да не се налага да правите отделни договори за всеки вид отговорност.

Не се колебайте да ни се обадите ако имате въпроси или интерес към някоя застраховка, ние с радост ще намерим решение за вас.

СПОДЕЛЕТЕ С ПРИЯТЕЛИ

Facebook
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Pinterest