fbpx

Защита на приходите и работната сила

приходи

Работната сила е най-ценният ресурс, с който разполагаме. Да загубим работната сила означава да изгубим приходите  и стандарта си на живот. Как обаче можем да я защитим?

Правилната защита на приходите и работната сила се състои от няколко елемент, първи от които е, застраховката при трайна загуба на трудоспособност. Тя е крайъгълният камък, върху който да се изгради цялата защита.

Застраховката при трайна загуба на трудоспособност предлага най-пълната защита, която може да даде една единствена застраховка. Тя покрива злополуки, заболявания на тялото и на ума. Точно тук се крие главната разлика с другите застраховки. Психически състояния като депресия или бърнаут не са покрити никъде другаде.

Със застраховката при трайна загуба на трудоспособност ще защитите стандарта си на живот ако изпаднете в ситуация, в която вече не можете да изпълнявате сегашната си професия. От компанията ще ви изплащат предварително договорена месечна пенсия за целия период на нетрудоспособност или до навършване на пенсионна възраст.

Защо е толкова важно да имате такава застраховка?

Ако се разболеете по-сериозно или получите бърнаут и дълго време не можете да работите, вашите приходи ще намаляват постепенно с изминаването на времето.Ето в хронологичен ред какво ще се случи.

В първите 43 дни, вашият работодател ще изплаща заплатата ви в пълен размер.

От 44ия ден, изплащането се поема от здравната каса и вече е само 70% от брутната ви заплата или 90% от нетната, която от двете стойности е по-ниска. Имайте предвид, че от тези пари се удържат данък и осигуровки. Здравната каса плаща в продължение на 72 седмици или 18 месеца, ако лекуващия лекар не констатира, че имате трайно увреждане. Тогава здравната каса спира плащането към вас и не получавате никакви пари повече.

Ако няма изгледи да се излекувате, до края на този 18 месечен период, от здравната ви каса ще ви посъветват да пуснете заявление за пенсия по инвалидност(Erwerbsminderungsrente) към държавния пенсионния институт. За получаване на такава пенсия има определени изисквания, които определят дали и колко ще бъдат изплащани.

Пенсията по инвалидност се базира на същите принципи като нормалната пенсия, колкото по-дълго и по-високи суми сте плащали, толкова по-висока ще бъде и пенсията. В това отношение младите хора са в неизгодно положение. Така също ако сте отскоро на трудов договорще ви откажат плащане- принципът тук е трябва да сте плащали поне три години задължителни вноски в държавния пенсионния институт като назначен на трудов договор от минимум пет платени години.

При застраховката при трайна загуба на трудоспособност няма такива ограничения. Докато сте в положение, в което не можете да изпълнявате сегашната си професия, ще получавате пенсия от застраховката.

Тъй като заявленията за пенсия при загуба на трудоспособност се проверяват под лупа е изключително важно да бъдете консултирани и да получите помощ от експерти при сключването на застраховката.

Ние от Застраховки Германия можем да намерим най-добрата защита за вас.

СПОДЕЛЕТЕ С ПРИЯТЕЛИ

Facebook
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Pinterest