fbpx

Имаш само един живот- как да го защитиш по най-добрия начин?

живот

Защитата на собственото здраве, живот и трудоспособност е от особено значение. Поради тази причина е добре застраховките, които се сключват да са с възможно най-добрите условия и покрития. Застраховката за тежки заболявания е важна част от защитата на вашия живот и вашите приходи. В тази статия ще ви посочим защо това е така.

Изплащане без такси и данъци

Подобно на застраховката живот и тук капиталовото изплащане е освободено от данък доход. Това означава, че ако сте застраховали 100.000€ ще получите 100.000€ при настъпване на застрахователен случай. Единствено ако парите отидат при ваши роднини или близки като подарък или наследство се начислява съответния данък наследство, ако е над освободените от данък суми.

Частично изплащане

Компаниите имат определени изисквания, спрямо които се определя дали болестта е тежка. При някои болести има и опростени условия, при които се изплаща 50% от застрахованата сума. Пример за това е инсулта. Спрямо условията, за да се приеме за  тежко заболяване, инсултът трябва да е предизвикал вече частична парализа или загуба на фунцкии като говор или слух. Ако случаят е такъв, тогава получавате пълната сума. За получаване на частично плащане е достатъчно само да ви поставят диагнозата.

Двойно изплащане

При някои тарифи може да се включи опцията за повторно изплащане ако се разболеете от друго тежко заболявание или се нараните тежко. Така при настъпване на първоначалния застрахователен случай, договорът не се прекратява и можете след време да вземете още веднъж пари от застраховката като второто изплащане е на стойност 50% от застрахованата сума.

Застраховане на деца

При повечето компании деца до навършване на 18 години са застраховани във вашата застраховка безплатно до определена сума. Защитата отпада автоматично с навършване на пълнолетие.

Условия за изплащане

 За разлика от другите застраховки насочени към защитата на вашия живот и работна сила, при застраховката за тежки заболявания не е необходимо да има трагичен случай или вече да не можете да работите, за да получите изплащане. Достатъчно е диагнозата, която ви поставят да отговаря на условията на компанията за тежко заболяване. След това компанията не се интересува дали можете да работите.

Тежки наранявания и злополуки

Въпреки, че името на продукта е Застраховка за тежки заболявания, в тарифите обикновено са включени и тежки злополуки както и сериозни наранявания като изгаряния, измръзвания, ампутации и др.

Застраховката за тежки заболявания допълва, но НЕ заменя пълноценната защита на вашите приходи, която застраховката при трайна загуба на трудоспособност предлага. Така също не замества застраховката Злополука.

Ние от Застраховки Германия ще ви помогнем да защитите най-ценното, което имате- вашия живот! Имате един живот, защитете го възможно най-добре!

СПОДЕЛЕТЕ С ПРИЯТЕЛИ

Facebook
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Pinterest