fbpx

Какво представлява фирмената отговорност за трети лица?

фирмена отговорност

Както вече знаем, по закон отговаряме с цялото си имущество, когато нанесем щета на някой друг. Фирмите не са изключени от това задължение. Но с какво отговарят те и техните собственици? Kак се случват нещата при тях?

В зависимост от вида фирма, тоест дали става дума за самонаето лице или за капиталово дружество като GmbH, важат различни закони. При самонаетите лица с гевербе и фрийленсърите няма голяма разлика с останалите хора. При тях „фирмената“ отговорност се прехвърля и на частното лице, докато при капиталовите дружества, отговорността се ограничава до капитала на фирмата.

Това ще рече, че ако капиталът на едно GmbH е 25.000€, но има иск за обезщетение за 80.000€, то фирмата е ефективно фалирала и по закон трябва да се обяви фалит, ако не може да го плати. Това хич не е добре за бизнеса.

За да се избегне тази опасност е направена така наречената фирмена отговорност (Betriebshaftpflichtversicherung). Както при автомобилите и при личната отговорност, тази застраховка поема исковете за обезщетение, когато е причинена щета на трето лице или негово имущество. При фирмите това е доста широко понятие, тъй като трети лица са както крайните клиенти, възложители и други. Освен това при назначаване на подизпълнители, фирмата отговаря и за тях.

Фирмената отговорност също ви пази активно, като проверява исковете, които са предявени срещу вас дали са правилни, имат ли причина и дали сумата, която се изисква от вас отговаря на щетата, която е причинена. При необходимост, застраховката ви защитава и в съда.

Покриват се щети, които работниците или подизпълнителите на фирмата (има известни ограничения за подизпълнителите) причиняват на трети лица по време на работа. В това число влизат както материални и телесни повреди така и пропуснати ползи, дискриминация и нарушаване на закона за защита на личните данни.

Имайте предвид, че неизпълнението на договора или некачественото изпълнение не се покриват от тази застраховка. В такива ситуации фирмата трябва сама да поеме разходите със собствени средства.

При някои професии, фирмената отговорност е задължителна и без нея нямате право изобщо да започнете дейност. Така е при адвокати, аптекари, лекари, счетоводители, архитекти и брокери на финансови услуги. При други е само препоръчителна и често се изисква от възложителите.

При фрийленсърите и самонаетите лица, фирмената отговорност и личната гражданска отговорност не се заменят една друга. Макар че искът за обезщетение може да се прехвърли върху физическото лице, отговорността за него остава на името на „фирмата“. Поради тази причина само личната гражданска отговорност не е достатъчна за покриване на рисковете и трябва да се направи фирмена такава.

Както и останалите застраховки и тази не поема нанесени щети преди нейното сключване. Ето защо не оставяйте вашата фирма на произвола на съдбата. Застраховай се правилно!

Обадете ни се, ще обсъдим индивидуално възможностите и ще изберем най-изгодния вариант за Вас!

СПОДЕЛЕТЕ С ПРИЯТЕЛИ

Facebook
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Pinterest