fbpx

Как да запазим стандарта на живот, ако не можем да работим?

Как да запазим доходите си ако не можем повече да работим професията си в случай на заболяване? Дали имаме оптимална защита от държавата в този случай?

Понякога в живота се случва така, че поради злополука или заболяване, не можем да продължим да работим нашата професия, а сме принудени поради да спрем да работим.  Много хора се насочват към социални помощи давани от държавата,но те се оказват твърде малко, за да се запази досегашния стандарт на живот, а понякога дори не стига,за да поркият ежедневните разходи. Отделно социалните пмощи се дават едва след като бъдат покрити определени критерии. Много често, например при изплащане на пенсия за нетрудоспособност от държавния пенсионен институт, заявленията биват отхвърляни.

За да не изпадаме в такива ситуации, се препоръчва сключването на допълнителна застраховка за трайна нетрудоспособност или застраховка за загуба на основни функции. Днес ще се спрем на втората.

Застраховката за загуба на основни фуkнцкии(Grundfähigkeitsversicherung) ви дава спокойствието, че при възникване на здравословно събитие, ще можете да запазите досегашния си начин на живот, въпреки че не можете да работите. Тя покрива например загубата на възможността за движение, невъзможност за седене, загуба на зрение или слух и още много други. Особено подходяща е застраховката за хората работещи физическа работа, като например строители, шофьори, хора от почистващия сектор, санитари и медицински сестри, хората работещи във фабрики, куриери, складови работници, сервитьори и готвачи и много други. Много често цената на застраховката за трайната нетрудоспособнoст за изброените професии е твърде висока за хората от тези браншове, застраховката за загуба на основните функции предоставя възможната алтернатива за тях.

С гарантирана месечна пенсия до настъпване на пенсионна възраст при загуба или ограничаване на някоя от застрахованите  функции като ставане, ходене, използване на ръцете, а дори и шофиране, тази застраховка е от изключително значение за повечето от нас. С повече от 400 възможни тарифни комбинации, всеки ще намери правилния вариант за собствената си защита.

Не чакайте твърде дълго със сключването на застраховката, потърсете ни сега! Все пак здравето и възможността да работим и да прехранваме себе си и нашите семейства са най-ценното което имаме! Ние имаме решението за  Вас! Застраховай се правилно.  

СПОДЕЛЕТЕ С ПРИЯТЕЛИ

Facebook
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Pinterest