fbpx

Как да защитим и подобрим ликвидността на фирмата си?

кредитна застраховка

Неизпълнение на договори от подизпълнители, неплащане на фактури, недоставяне на стоки и услуги по договори. Пред тези и много други рискове се изправят често собствениците на фирми в Германия. Дори и в тази ситуация има фирмени застраховки, които могат да ги обезпечат и да се избегнат големи загуби. Ето някои от рисковете, от които можем да ви защитим.

Голяма опасност за финансовото състояние на фирмата е рискът да не могат да се вземат парите, за които вече е свършена работата. Добрата новина е, че този риск може да се покрие и в случай на неплащане застраховката ще обезщети фирмата.

Друга заплаха се крие в заявката на стоки, които се предплащат, но не се доставят или поръчката на услуга която не се изпълнява. Тук също имаме решение.

Нерядко се случва фирмите да стават жертва на кибер нападения, които могат да доведат до загуба на доверие към тях, което води и до загуба на клиенти и намаляване на оборота. Например ако бъдат откраднати данните от банковите карти на клиенти от пост-терминала на някой магазин, или някой от работници във фирмата изнесе поверителна информация или дори открадне стоки, има застраховка която покрива разходите от загуба на доверие към фирмата.

Освен тези специални застраховки, може да са застраховат и изискванията за предоставяне на гаранция при покупка на автомобили или машини. Също при изпълнение на строителни работи всяка фактура е свързана с 5% или 10% отдръжка от страна на възложителя като гаранция за изпълнение. Тази гаранция може да се освободи веднага посредством специална застраховка. Ако фирмата иска да наеме магазин, склад или търговски обект също трябва да заплати гаранция в размер на няколко студени наеми. Тази сума може да се спести с подходящата застраховка, така че фирмата да си осигури повече ликвидни средства.

За повече подробности и консултация потърсете нашият екип, ние ще намерим подходящото решение за вас във всяка ситуация.

СПОДЕЛЕТЕ С ПРИЯТЕЛИ

Facebook
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Pinterest