fbpx

Как да опазим фирмената собственост и загубите при спиране на работа?

фирма

Множество фирми се сблъскват с проблема как да си опазят машините, материалите и стоката от крадци и от природни бедствия. Офисите също не са защитени от тези рискове.

Решението е застраховката за фирмен инвентар.

Със застраховката за фирмен инвентар ще защитите необходимите за работата на фирмата стока, машини, инструменти, мебели и компютри от множество рискове. Главните от тях са кражба и обир, следвани от пожари, бури, градушки и наводнения. Допълнително може да се включи и защита от всички природни бедствия, от вътрешни размирици и така наречените неназовани опасности. В зависимост от дейността на фирмата ви могат да се добавят клаузи и за компютърни програми и данни.

Застраховката важи не само за офисите на фирмата или складовете, но също така и по строителни обекти или когато сте взели служебен компютър на командировка.

Какво представляват неназованите опасности? Накратко това е един вид ол инклузив защита. Покрити са всички рискове, които не са изрично изключени от застраховката като например воини, ядрена енергия и цунами.

А вътрешни размирици? По дефиниция, говорим за върешни рамирици когато една голяма част от населението нарушава обществения мир, действа агресивно и напада хора и собственост.

Още едно важно допълнение към застраховката е клаузата за прекъсване на работа. Тук става дума за случаите, когато заради пожар, наводнение или някоя друга застрахована опасност офисът или складът е неизползваем, а стоката, машините или компютрите са повредени или унищожени. В такива ситуации, освен материалната щета, вашата фирма реално губи пари, защото не може да извършва дейност. Застраховката ще плати загубената печалба и всички фиксирани разходи като наеми и заплати.

Имайте предвид, че спирането дейността на фирмата от страна на държавата заради пандемия както се случваше последните 2 години не е застраховано събитие.  

При малки фирми, самонаети лица и фрийленсъри може да се застрахова и отсъствието на собственика поради болест или злополука.

Вашата фирма е вашата прехрана, не се оставяйте на произвола на съдбата. Застраховайте се правилно!

СПОДЕЛЕТЕ С ПРИЯТЕЛИ

Facebook
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Pinterest