fbpx

Природни бедствия- какво можем да направим срещу тях?

наводнение в къщи

Все по често ставаме свидетели пряко или косвено на природните бедствия в Германия. Какво можем да направим срещу тях? Отговорът е лесен- нищо. Но можем да защитим нашето имущество и вещи срещу последствията от тях. Как? Като сключим застраховка имущество с допълнителна клауза за природни бедствия!

Тук трябва да кажем, че не всяка застраховка имущество съдържа клаузата за природни бедствия, ако тя не е изрично вписана в договора! В случай на щета ако я нямате, няма да получите обезщетение от компанията.

В базовите пакети е включено покритие срещу буря, градушка и светкавици. За съжаление това покритие в много случай не е достатъчно. Такива са случаите, когато има:

  • наводнение в следствие на силен дъжд
  • навлизане на вода в жилището поради запушена от буря отводна тръба
  • наводнение в следствие на излизане на вода от коритото на реки или водоеми
  • щети причинени от сняг
  • лавини
  • сриване на земна маса
  • земетресения
  • вулкани
  • намокряне на стени след силен дъжд или сняг

В случай на подобна щета е възможно цялото семейно имущество да бъде унищожено от природното бедствие. Възстановяването на жилището отново в предишният му вид, годно за живот, може да отнеме месеци. Например при наводнение, трябва да се махне цялата настилка и тапети, да се изсуши пода и стените със специални машини, след това да се направи нова замазка и да се поставят нови тапети и настилки.

Застраховката имущество покрива и разходи за хотел, ако жилището не е обитаемо, но само ако настъпилата щета е застрахована. Ако има наводнение, но застраховката е сключена без съответната клауза, няма да можете да вземете обезщетение нито за покъщнината си, нито ще бъдат покрити разходите за временно настаняване. В този случай сами трябва да поемете всички разходи, въпреки че имате сключена такава застраховка!

Снимката по горе, ни е изпратена от наш клиент. След проникване на вода през външната врата, в следствие на много силен валеж в неговото жилище, почти всички мебели биват засегнати и стават неизползваеми. От намокрянето на под и стени жилището хваща мухъл и става неизползваемо. По време на случая клиентът ни се е намирал в България. Подът трябва повече от един месец да се суши със специални сешуари и от специална фирма, след това мухълът да се унищожава от друга фирма, да се поставя нова настилка и нови тапети ( за сметка на наемодателя). Благодарение на клаузата за природни бедствия и добрия избор на тарифа и компания, застраховката му изплаща самолетни билети за преждевременно връщане от България в Германия, цялостно покритие на мебелите и имуществото, така че да може да си закупи ново, както и разходи за хотел за 2 месеца. Общо над 10 000€!

За да не се налага да изживявате такива моменти, обадете ни се при първа възможност. Ние ще сключим за вас оптималната застраховка, ако имате вече такава ще проверим дали тя е сключена така, че да ви защити подобаващо.

Застраховай се правилно!

СПОДЕЛЕТЕ С ПРИЯТЕЛИ

Facebook
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Pinterest