Домашен любимец може да причини фалит на соственика си. Абсурдно? Съвсем не!

Домашен любимец може да причини фалит на соственика си. Абсурдно? Съвсем не! Принципът на отговорността на собствениците на кучета е залегнал в § 833 на гражданското право в Германия (BGB): ако един човек бъде убит от едно животно или му е нанесена персонална или материална щета от него, собственикът на животното е длъжен да обещети […]