Пълно осигуряване на домашния любимец!

Пълно осигуряване на домашния любимец! Милиарди евро се харчат годишно за домашни любимци в Германия. В случая изключително важна роля имат застраховката за гражданска отговорност и здравната застраховка за животни! За жалост много хора стават жертва на кучета, а стопаните им са длъжни да покрият щетите, независимо дали са телесни повреди, материални щети или финансови […]

Домашен любимец може да причини фалит на соственика си. Абсурдно? Съвсем не!

Домашен любимец може да причини фалит на соственика си. Абсурдно? Съвсем не! Принципът на отговорността на собствениците на кучета е залегнал в § 833 на гражданското право в Германия (BGB): ако един човек бъде убит от едно животно или му е нанесена персонална или материална щета от него, собственикът на животното е длъжен да обещети […]