Какви промени ни очакват през 2022- част втора

Данъчно облагане на фирми физически лица и еднолични търговци
От 1 януари тези фирми имат възможност да бъдат облагани с данъци като дружествата с ограничена отговорност. Това означава, че те няма да се облагат с