fbpx

ЧАСТНА НЕСУБСИДИРАНА ПЕНСИОННА ЗАСТРАХОВКА

Този вид допълнително застраховане можем да сравним със спестовен влог. Възможностите за застраховката може да се изчислят по два начина:

  • възможността Ви за месечна вноска, която можете да внасяте месечно до достигане на пенсионна възраст
  • пенсионна сума, която искате да получавате месечно при достигане на пенсионната възраст
Застрахователните компании Ви дават възможност да получите по всяко време събраните от вноски пари при съответните
договорени условия. 


Тази застраховка е препоръчително да се направи след като сте използвали всички останали субсидирани модели, за да можете оптимално да използвате данъчните облекчения и отделно винаги да имате пари настрана.

Застраховката може да се сключи в нейните 3 модела: класическа, хибридна и фондова, като и в трите варианта имате гарантирана пенсия и гарантиран капитал при настъпване на пенсионна възраст.