fbpx

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ ЛЕКАР

За да използвате предимствата на частната здравна застраховка в Германия, въпреки че сте застраховани в държавната здравно-осигурителна система, имате възможността да сключите допълнитела здтавна застраховка за посещение при лекар. Чрез сключването на тази застраховка бихте могли да получите скоросрочно записване на час при лекар-специалист, както и следните услуги:

  • предварителни превенционни прегледи – например за ранно откриване на рак на гърда или рак на кожата
  • допълнителни средства за лечение
  • доплащане за лекарства и превързочни материали
  • достъп до най-новите разработки в медицината
  • ваксини, дори и такива които не са в каталога на държавната здравна каса
  • разходи за алтернативна медицина
  • разходи за очила и контактни лещи
  • други