fbpx

Изграждане на собствен бизнес- на какво да обърнем внимание?

Ако търговците заемат машини, те се нуждаят от подходяща застраховка. Същото се отнася и ако работят директно за клиента. Задължително е покритието на рискове в случай на имуществени щети под наем, щети при обработка, разходи за отстраняване на дефекти и др. Трябва да обърнем внимание и дали е включена застраховката, когато строителната компания продава собствени продукти и дали има покритие върху предадените на място материали. Много клиенти купуват сами строителните си материали и ако майсторът ги повреди, застрахователното покритие няма да важи. Когато работата е включена в длъжностната характеристика, било то и при изпълнение на друга професия, тя се покрива от застраховката. Например, монтажникът на газ, ако се наложи да свърже и системното управление в къщата, не се нуждае от допълнителна защита от риск и като електротехник.

При всички положения е хубаво да обсъдим вариантите индивидуално, затова, ние сме на Ваше разположение!