fbpx

Кога родителите носят отговорност за своите деца ?

Когато децата ви направят нещо нередно, не би следвало родителите да се доверяват напълно на своят застраховател. В реален случай родителите са застрашени от конфликт със съседи и приятели. Кога родителите са заставени да плащат?

Случаят: Штефан Шмидт е паркирал колата си на паркинга на тенис клуба, но все още седеше в колата, за да си прегледа някои документи. В този момент едно петгодишно дете връхлетя с колелото си върху предницата на колата му и се разплака. Следите и драскотините по лака и решетката на колата илюстрираха ясно последствията от случилото се. „Застраховката гражданска отговорност за трети лица на бащата на дететo не плати нищо“, казва Штефан Шмидт, който не бе предполагал, че ще получи такъв отказ от застрахователната компания.

Причината: Застраховката гражданска отговорност за трети лица не влиза в употреба когато щетите са нанесени от деца под 7 години. Штефан Шмидт все още остава с непокрити разходи за ремонт на колата си.

Точно за това винаги съветваме наши клиенти в Застраховката гражданска отговорност за трети лица да включват допълнителната клауза за непълнолетни деца! Не във всички застраховки тази клауза е автоматично вписана!

Поради факта, че малките деца не могат правилно да преценяват ситуациите, в които изпадат или се намират, те правят бели, които са неосъзнати от тях. И тук идва въпросът, с който постоянно се занимават и съдилищата в Германия, а именно дали родителите са упражнявали и изпълнили тяхното задължение за надзор над действията на децата си. Също застрахователи и представители на централата за защита на потребителите повдигат често този въпрос.
Застрахователните дружеста са разбрали важността на тематиката и дори някои от тях предлагат тази кауза да влиза безплатно в застрахователната полица.

Правната основа

Видът и обхвата на обезщетението се определя спрямо §249 BGB. Според този параграф от закона, който нанесе щета на трети лица и/или техни вещи е длъжен да изплати обезщетение за това да се възстанови състоянието, в което те би трябвало те да бъдат, преди нанасянето на щетата. Ограничения и разлики има за щети нанесени от деца до 7 години (§828 BGB), тъй като те не могат да носят отговорност за нанесените от тях щети. За сметка на това ако се установи, че родителите или лицата, които законово отговарят за тях са нарушили своето задължение да изпълняват контрол над постъпките на децата си, те ще бъдат заставени да поемат последствията от възникналите щети и да обещетят ищеца (§832 BGB). В този смисъл от застрахователна гледна точка, застрахователната компания ще плати нанесените щети, но само ако в застраховката е включена необходимата клауза. Ако обаче децата са били в обсега на родителите или лицата законово отговарящи за тях и същите не са могли да предотвратят нанасянето на щетата, застрахователната компания няма да плати.

Обобщението

В случай, че децата под 7 годишна възраст направят нещо нередно, в никакъв случай не трябва родителите да бързат да плащат обезщетение за щетите или да признават вината си, тъй като по закон тези деца не могат да бъдат подведени под отговорност и заставени да заплатят щетите. Дори в уличното движение това правило важи за щети нанесени от деца до 10 годишна възраст, освен ако деянието не е умишлено. Преведено на застрахователен език: там където няма виновен, няма и изплащане на щета. Или Застраховката гражданска отговорност за трети лица не изплаща нищо на потърпевшия за щети нанесени му от малолетни деца. Най-много биха могли да да бъдат подведени под отговорност родителит на децата в случай на неизпълнение на задълженията им при наблюдение действията на децата им. Което е доста трудно доказуемо и често в съда потърпевшите губят делото поради тази причина.

За да избегнете подобни конфликти, ви съветваме да включвате клаузата за щети нанесени от малолетни деца в своята Застраховка гражданска отговорност за трети лица.

Тук можете сами да проверите дали имате такава застраховка и дали вашата съществуваща Застраховка гражданска отговорност за трети лица има включена клаза за щети, които са нанесени от малолетните ви деца. Не оставяйте случайността да решава вместо вас! Или просто се за да сключим подходящата за вас застраховка!

Facebook
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Pinterest