fbpx

ЩЕТИ ПРИЧИНЕНИ ОТ НАВОДНЕНИЕ

Едно наводнение в жилището Ви ще ви донесе доста големи неприятности. Кой носи отговорност за това, коя застраховка може да ви помогне и от кога?
При наводнение в жилището, което сте наели под наем, могат да ви помогнат различни видове застраховки. Дали наемателят или наемодателят носи отговорността за това се решава от вида на щетата. Следователно, предстои да се уточни и намери причината за наводнението. Например, когато наемателят остави водата да прелива от ваната и причини наводнение с щети в своя и/или в съседски апаратменти , тогава наемодателят не трябва да носи отговорност за тях. Същото важи и за щети, причинени от наводняване вследствие на неправилно монтирани кухненски и домакински уреди (пералня, съдомиялна и др.). Например, при една паралня, която не разполага с опцията за автоматично спиране на водата в случай на авария, наемателят е длъжен периодично да контролира маркучите за чиста и оточна вода. Не го ли направи, в случай на щета носи отговорност поради тази причина (например, износване или остаряване на материала на маркучите и последвало спукване). За уреди, които са наети заедно с жилището, като бойлер, например, или кухня с вградени уреди, е точно обратното – отговорен е наемодателят. Ако в договора за наем са заложени точно определени дати за извършване на техническа проверка за изправността на уредите, които са наети заедно с жилището, и наемателят не е успял да осигури достъп на техника за осъществяване на проверката, вследствие на което възникне наводнение и щети, наемателят ще носи отговорността за последствията от щетите. Като цяло тук важи правилото, че който е причинил щетите със своето действие или бездействие, носи отговорността за това.
Не всички щети са покрити от застраховките

При лична вина на наемателя за наводнението Застраховка имущество изплаща компенсации за закупуване на нови мебели, килими и други вещи в домакинството, които са станали неизползваеми след наводнението. Така също наемателите могат да изискат от застрахователната компания да поеме разходите за изхвърляне на непотребните вече мебели и вещи или пък тяхното временно съхраняване на склад. Ако се наложи временно да напуснете жилището си поради невъзможност то да се обитава, разходите за пренощуване в хотел се покриват от застраховката.

Застрахователите не поемат покритието на щетите във всички случаи. Най-често са застраховани щети, причинени от течаща питейна вода. Щети, причинени от една препълнена вана в банята поради невнимание, може да се окажат непокрити от застраховката. Например, който има голям аквариум или водно легло, е хубаво да провери дали това е включено в застрахователната му полица и ако не, да ги дозастрахова. Ако съседите ви предявят претенции за нанесени от вас щети на техния имот и техни вещи, това ще бъде поето от Застраховката за Гражданска отговорност за трети лица. Същото би важало и при нанесени щети на сградата и нейните общи части.

Нещата изглеждат обаче различни, когато се отнася до щети, нанесени от спукване на водопроводни тръби. В този случай за отстраняването на причинените щети е отговорен наемодателят. За привеждането на сградата и жилището на наемателя в годно за употреба място за живот се грижи Застраховка сгради. Тази застраховка, обаче, не плаща за закупуване на нови мебели и вещи на наемателя. Тук наемателят може да изисква обезщетение от своята застраховка имущество. Ако наемателят предупреди наемодателя, че има възникнал технически проблем с част или инсталация от сградата му и той не реагира навреме, вследствие на което се случи повреда, която причинява на наемателя щети, то същият може да поиска обезщетение от наемодателя за това.

При щети, причинени от наводнения, може да поискате намаление на наема за жилището

Ако наемодателят е отговорен за причинените щети от наводнение, наемателят може да поиска намаление на договорения наем. Това се случва, едва когато машините за изсушаване на помещенията работят и създават нетърпим шум или при една частична или цялостна негодност на обитаваното жилище. Размерът, с който се редуцира наема, се определя в зависимост от вида и продължителността на причиненото от ситуацията неудобство.

Facebook
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Pinterest