fbpx

Най-честите обърквания при застраховане

А за това ще плати застраховката, нали така? Или?

Вероятно няма друга тема, при която предположения и истина да се различават толкова много, колкото при застраховките.

Да вземем например разликата между ”Гражданската отговорност за трети лица” и застраховката „Имущество“ : колко от вашите приятели могат да я посочат?(отговорът ще намерите най-накрая). Основа за объркването е следното: сложни застрахователни термини с(не)точен правен език се сблъскват със здрав разум и непълни знания в областта на застраховането.

Объркването при застраховките може да има неприятни последствия.Често помага единствено малко черен хумор или… адвокат. Все пак някои от нашите примери ще ви накарат да се посмеете. Обещаваме.

Твърдение 1. Държавната здравна каса заплаща лечение и по време на пътувания извън Германия.

Както изглежда, много пътувания, поне в Европа, скоро ще бъдат възможни. Ако сега предполагате, че можете да се откажете от вашата “Застраховка пътуване“, защото няма да се отдалечавате много от Германия, то предположението ви е неправилно. Държавната здравна каса плаща само една малка част от медицинските разходи – само в държавите в ЕС и то по немските закони (ако пътувате извън Европа, то тогава нямате никакво покритие).

За обратно връщане в Германия със специализиран медицински транспорт, например, струващ няколко десетки хиляди евро, без допълнителната “Застраховка пътуване“,ще трябва сами да покриете тези разходи, дори и от близките Австрия или Холандия.

Твърдение 2. Лечение като частен пациент в болница е недостижим лукс.

Не ви е необходима самостоятелна стая и лечение от главен лекар на отделение? Разбираемо, така застраховката е по-евтина. Но “Допълнителната здравна застраховка за лечение в болница” бива неправилно ощетявана с тези две клаузи . „Лечение от главен лекар“ означава преди всичко, че имате право сами да изберете клиниката и персонала, който ще ви лекува в болницата, а престоят в стая с едно легло ви дава спокойствие след акутно лечение (Акутно заболяване е заболяване, което възниква внезапно и непредвидено, представлява опасност за живота или здравето на застрахования и изисква спешна медицинска намеса)

Твърдение 3. Автомобилната застраховка плаща винаги.

Който не спазва законите за движението по пътищата, може сам да се досети, че няма да получи нищо от “Автомобилната застраховка” при катастрофа. В такива случаи не помага дори и пълно каско. Освен ако нямате правилната клауза в договора – застрахователна защита при груба небрежност.
ВНИМАНИЕ: При умишлени нарушения и каране под въздействие на дрога и алкохол застрахователната компания ще откаже да заплати или ако заплати, ще търси обезщетение от вас ( регрес)

Твърдение 4. Авто(частично) каско плаща при сблъсък с всички видове животни.

Дали една крава има козина спрямо застрахователното право или не, не трябва да ви интересува. Но ако същата крава пресече пред колата ви и причини катастрофа, в такива случаи не помага стандарната клауза само за диви животни, а допълнителното покритие за всякакви животни – диви и домашни.

Твърдение 5. Застраховката „Злополука“ плаща при счупване на крак или ръка.

Звучи вероятно, често е грешно. По правило застраховката „Злополука“ плаща само когато злополуката води до трайни увреждания по тялото и/или органите. Разбира се има и тарифи, които изплащат суми при счупвания, но сумите са минимални в сравнение с останалите по застраховката- около 500 €.

Твърдение 6. Застраховката „Имущество“ плаща при всякакви кражби.

Да, застраховката действително плаща при кражба, но само в случай на кражба с влизане с взлом, обир (дори и на улицата) или грабеж. Застраховката обаче не покрива случаите на елементарна кражба- например джебчийство или кражба на дамска чанта от стола по време на престой в кафене или измама (например играта тук има тука няма). Добрата новина е че все пак има тарифи и компании, макар и малко, които покриват тези рискове.
Изключение прави кражбата на колело, която в повечето случаи е покрита.

Твърдение 7. Застраховката „Имущество“ плаща при всякакъв вид обир.

В застраховката имате покритие при обир,т.е. когато дадена вещ ви е отнета насилствено. Освен… да освен ако обирджията не е човек, а животно. Без значение дали е някоя маймуна, която ви е грабнала очилата от лицето или енот, който е опустошил дома ви, застраховката ще откаже да плати. Някои застрахователи все пак са плащали, от добра воля, при подобни случаи, но обикновенно е необходима и намесата на адвокат. Изключение прави кражбата на колело, която в повечето случаи е покрита.

Твърдение 8. При наводнение винаги плаща застраховката „Имущество“

Ако ви се наводни мазето, застраховката „Имущество“ ще плати, но не винаги. Ако наводнението е причинено от питейна или канализационна вода поради спукване на тръба тогава застраховката ще плати. Ако обаче наводнението е причинено от природни стихии – преливане на река или обилни валежи, то те се покриват единствено от допълнителна клаузата за природни бедствия. Но дори и тук има изключения- повишаване нивото на подпочвените води не е застраховано, освен ако подпочвените води не достигнат повърхноста на парцела на сградата.

Твърдение 9. Застрахователната компания не може да ми прекрати застраховката просто така.
Признаваме, че „просто така“ е понятие, за чието значение може да бъде спорено. Но след възникнала щета или при изтичане срока на договора застрахователната компания има правото едностранно да прекрати договора за застраховане.
Твърдение 10. Ако мастилото на договора е изсъхнало, значи имам застрахователна защита.

Застрахователният договор вече е подреден в папката и мога да спя спокойно, защото застраховката е влязла в сила!

Това е така, но внимание – не при всички застраховки! Някои застраховки имат и период на изчакване, преди да влезнат в сила. Такова е правилото при застраховката правна защита, при допълнителната застраховка за зъболечение ( има и тарифи без изчакване), застраховката живот (виж твърдение 11), застраховката за сгради в частта си за природни бедствия, застраховката за нетрудоспособност, ако няма предварителни въпроси за здравословно състояние, застраховката за погребални разходи, ако няма предварителни въпроси за здравословно състояние и др.

Твърдение 11. Застраховката „Живот“ плаща само при естествена смърт.

Застраховката „Живот“ изплаща сумата, противно на множество очаквания и при самоубийство. Но трябва да са минали поне 3 години от сключване на договора. Дори и при умишлено убийство наследниците ви ще получат обезщетение, но след като се изясни случаят от полицията или съда.

Твърдение 12.Гражданската отговорност за трети лица изплаща по актуалната пазарна цена.

Гражданскатаотговорност за трети лица изплаща, когато например счупите чужда вещ. Застраховката обаче възстановява само стойността на вещта по цени към момента след амортизация. Само в някои случай застрахователната компания ще изплати по цена на закупуване.

Твърдение 13. Гражданската отговорност за трети лица плаща винаги, когато децата предизвикат щети на трети лица.

Вашата гражданска отговорност за трети лица покрива щети на трети лица, когато вие или друг застрахован трябва да ги заплати. От друга страна в случай, че извършителят по закон не е отговорен за своите действия (§249 BGB), то и застраховката е освободена по закон от отговорност за неговите действия и не е длъжна да обезщетява пострадалия. Такъв е случаят с деца под седем години. В този случай застраховката е длъжна да обезщети пострадалия единствено, ако родителите на детето са нарушили своите родителски отговорности за наблюдение и попечителство над детето (§828 BGB). За да си нямате обаче проблеми от този род е добре в договора на застраховката да добавите клаузата за деца под 7 години. В този случай застрахователната компания поема разходите.

Твърдение 14. Застраховката за правна защита плаща и при развод.

Когато се стигне до развод, много от хората имат нужда от адвокат. Разпространено е мнението, че застраховката Правна защита помага при такива случаи. Но покритие има в много ограничен размер, например еднократна или първоначална консултация при адвокат. Останалите разходи не се покриват от застраховката. Това е при повечето застраховки и тарифи.
Има обаче и една застрахователна компания на пазара, която покрива разходи по развод и издръжка, като има период на изчакване от 3 години и при издръжка 1 година.

Твърдение 15: Застраховката за правна защита ще плати, когато имам спорове със строителите на моята къща. 

И тук погрешно на очакванията застраховката за правна защита няма да ви заплати разходите за адвокат и съд, тъй като те са изключени от условията на застраховане.
А ето и отговорът на въпроса за разликата между застраховката имущество и застраховката гражданска отговорност за трети лица, за която стана дума в началото:
По правило важи: Застраховката „Имущество“ покрива щети на вашето имущество, причинени от нещо или от някого. Гражданската отговорност покрива щети на трети лица, нанесени от вас.

За да не сте сами в решенията си при сключване на застраховки в Германия, обърнете се към нас. В индивидуална консултация ние ще ви помогнем да изберете оптималната и най-правилна застрахователна защита.
Facebook
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Pinterest