fbpx

ПЕНСИОННА ЗАСТРАХОВКА С
ЕДНОКРАТНО ПЛАЩАНЕ

Този вариант на пенсионно застраховане е подходящ за хора, които искат да внесат по-голяма сума пари в избраното застрахователно дружество с еднократна вноска с цел да получат по-висока пенсионна месечна сума.