fbpx

Трайна загуба на трудоспособност: психическите заболявания са основната причина за трайна загуба на трудоспособност.

Коя е основната причина, поради която трудещите се предварително трябва да прекъснат кариерата си?
Това е въпросът на който застрахователната компания LV 1871 a.G. отговаря, след като провежда анализ сред всички застраховани при нея срещу трайна загуба на трудоспосност. Отговорът: всеки четвърти от десет застраховани, е трябвало да прекъсне работната си кариера поради психически заболявания. Или 40 % от всички заболели, които получават изплащане по застраховката, поради невъзможността си повече да работят, страдат от психични разтройства,депресии и психически заболябания. През 2000 година поради същата причина, месечно изплащане са получавали едва 23% от застрахованите. Или за последните 20 години квотата се е удвоила.
Втората причина за преждевременна загуба на работа е заболяването от рак. Тук 22 % от застрахованите получават месечно изплащане на пенсия поради невъзможност да работят. През 2000 година са били 17%.
Третата причина за загуба на работното място е заболяване на костната система, дискови хернии и двигателният апарат. През 2018 едва 18 % от застрахованите получават пенсия поради посочените по горе заболявания, докато 2000 година са били 33%.
На четвърто място, причина за трайната загуба на трудоспособност са злополуки или 13 % от застрахованите получават месечна пенсия поради тази причина.
На последно място се нареждат заболявания на сърцето и кръвоносната система или 7 % от застрахованите получават месечна пенсия поради тази причина.
Разбира се числата на една застрахователна компания, не могат да бъдат пренесени едно към едно към всички застраховани в Германия срещу трайната загуба на трудоспособност, но съюзът на застрахователните дружества (GDV) сочи ясната тенденция, че в 29% от случайте причина са психични заболявания.
Трайната загуба на трудоспособност е една от най-важните застраховки в Германия, която се предлага единствено от частните застрахователни компании. Тя изплаща месечна пенсия на застрахования поради невъзможност да работи професията, която е работил до момента, поради трайно заболяване. От 31.12.2000г. застраховката не се покрива от държавния пенсионно-осигурителен институт в Германия- Deutsche Rentenverischerung.

Facebook
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Pinterest