Щети, предизвикани от гръмотевици – защитени ли сте?

През изминалата година разходите за щети, причинени от мълнии, достигнаха рекордно високи нива. Достатъчна ли е Вашата застрахователна защита в такива ситуации?
Гръмотевиците предизвикват все повече и все по-скъпи поражения поради нарастващото използване на модерни технологии в домакинствата. Голяма част от предявените искове за обезщетения не се отнасят за директни щети от мълния, а по-скоро касаят последващи вреди, причинени от високо напрежение и токов удар. При пострадал електропровод на сграда, може да се повреди техническото оборудване, мобилни телефони, телевизори, скъпо отопление и т.н. Тези щети се покриват от застраховката на собственика на сградата. Но договорен ли е лимит на компенсация при сключване на договора и достатъчен ли е той? При застраховане на битовите стоки в дома, включена ли е клауза, покриваща риска, в следствие на високо напрежение?
Обадете ни се, заедно ще изберем най-добрата защита за Вашето домакинство!

СПОДЕЛЕТЕ С ПРИЯТЕЛИ

Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on pinterest
Pinterest