fbpx

Свързано с дялове пенсионно осигуряване – не вярвайте на предразсъдъци

Въпреки силната си възвръщаемост, свързаното с дялове пенсионно осигуряване все още се бори с някои предразсъдъци. Кои са те?
– Твърде скъпо
За да натрупате капитал, инвестирате директно в акции. Но когато става въпрос за пенсия за цял живот, свързаното с дялове осигуряване е идеалният продукт за Вас. А може да изберете и двата варианта едновременно.
– Несигурно
Свързаната с дялове анюитетна застраховка обикновено се сключва и спестява за дълъг период от време, така че рискът от колебания в цените е малък.
– Анюитетите не са гъвкави
Да не забравяме, че свързаното с дялове пенсионно осигуряване е пенсия за цял живот, а новите политики на фондовете са гъвкави и модерни.
– Неадекватна защита за роднини
При смърт на застрахованото лице по време на фазата на спестяване, роднините ще получат съществуващото салдо по изплатената полица на фонда. Ако това се случи във фазата на пенсиониране, препоръчваме да се договори подходящ период на гаранция за пенсия.
– Разходите не са прозрачни
С новите тарифи винаги ще бъдете наясно с процента на възвръщаемост на инвестицията във фонда.
Нашият съвет е – добра комбинация от благоприятно съотношение между ефективни разходи и висок, гарантиран пенсионен фактор. Помислете за Вашето бъдеще!

СПОДЕЛЕТЕ С ПРИЯТЕЛИ

Facebook
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Pinterest